Knygos „Kertinė paraštė“ pristatymas

Nespėję naujausios Kazio Bradūno knygos sutikti neseniai vykusioje Vilniaus knygų mugėje, tai galės padaryti balandžio 23 dieną, pirmadienį, 17.30 val. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Valstybingumo erdvėje.

2017 metų pabaigoje Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto išleista Kazio Bradūno kritikos ir kultūrinės publicistikos rinktinė „Kertinė paraštė“ suteikia puikią progą geriau susipažinti su Bradūnu-redaktoriumi. Ne veltui Kęstutis Keblys kadaise yra pasakęs, kad 20 metų dienraščio „Draugas“ kultūrinio priedo redaktoriumi išdirbęs Bradūnas-redaktorius drąsiai gali rungtis su Bradūnu-poetu.

Rinktinės sudarytojas Gediminas Mikelaitis pabrėžia įvairiapusę K. Bradūno veiklą: jis buvo redaktorius, publicistas, kultūrinio gyvenimo plotų puoselėtojas, kultūrinių renginių išeivijoje organizatorius, dailės kritikas ir literatūrinės jaunosios kartos ugdytojas. Pasak sudarytojo, K. Bradūną galima vadinti „ir lietuviškos kultūros redaktoriumi, ir kūrybinės energijos varikliu“.

Knygoje atrinkti būdingiausi ir aktualiausi K. Bradūno tekstai, skelbti „Draugo“ kultūros priedo vedamųjų skyrelyje „Kertinė paraštė“. Išeivijos kultūros kelrodžiu G. Mikelaičio vadinami K. Bradūno tekstai brėžia įdomias jau į praeitį nugrimzdusio JAV lietuvių kultūrinio gyvenimo linijas. Jų autorius ne tik pristato ir supažindina su to meto svarbiausiomis knygomis, parodomis, dailės kūriniais ir jų autoriais, bet ir vertina, pataria, visada ieškodamas kūrybingumo, savitumo ir naujų proveržių, siekdamas kelti išeivijos kultūros lygį, brandinti tautinę sąmonę, ir tai daryti  siekia dabarties neseikėdamas praeities saiku.

Knygos pristatyme dalyvaus nė vieno Kaziui Bradūnui skirto renginio nepraleidžianti poeto duktė Elena Bradūnaitė-Aglinskienė, knygos sudarytojas Gediminas Mikelaitis, dabartinė „Draugo“ kultūros priedo redaktorė Renata Šerelytė ir kultūrologas dr. Darius Kuolys. Renginį ves dr. Dalia Cidzikaitė.