Mirė ilgametė Nacionalinės bibliotekos bičiulė dr. Regina G. Narušienė

Dr. Regina Gytė Narušienė (kairėje) su Nacionalinės bibliotekos Lituanistikos skyriaus vadove Silvija Vėlavičiene, 1997 metai. Nacionalinės bibliotekos archyvas.

2022 m. balandžio 25 d., eidama 85 metus, Jungtinėse Amerikos Valstijose mirė teisininkė, buvusi Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) vadovė, mecenatė, visuomenininkė dr. Regina Gytė Narušienė. R. G. Narušienė buvo ilgametė Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bičiulė, su biblioteka pradėjusi bendradarbiauti nuo pirmųjų Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metų.

Aktyvi JAV lietuvių bendruomenės veikėja, 1995–2002 metais Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos narė, 2006–2012 metais PLB valdybos pirmininkė, Valdovų rūmų paramos JAV komiteto pirmininkė dalyvavo ne viename Nacionalinėje bibliotekoje vykusiame renginyje, iš kurių pirmiausia paminėtinas ilgametės Lietuvos nacionalinės bibliotekos Lituanistikos, vėliau Lituanikos skyriaus vadovės Silvijos Vėlavičienės 2011 metais išleisto straipsnių rinkinio „Draustosios spaudos pėdsakais“ (Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011) pristatymas.

2018 m. spalio 3 d. dr. R. G. Narušienė į Nacionalinę biblioteką sugrįžo su savo sudaryta knyga „Lai gyvuoja laisva Lietuva! JAV lietuvių indėlis atkuriant Lietuvos valstybingumą“ (Vilnius: Vaga, 2018). Beveik 600 puslapių knygoje skaitytojai supažindinami su įvairių JAV lietuvių institucijų, tarp jų – ir JAV LB, ilgamete veikla Lietuvos labui. 2020 m. pasirodžiusi dar viena dr. R. G. Narušienės knyga, „Lietuviais esame mes gimę, lietuviais norime ir būt. Pilietybės išsaugojimo pagrindai ir argumentai“ (Vilnius: Mažoji leidykla, 2020), Nacionalinėje bibliotekoje buvo pristatyta virtualiai.  

Dr. Regina Gytė Narušienė per knygos pristatymą Nacionalinėje bibliotekoje, 2018 m. Vygaudo Juozaičio nuotrauka
Continue reading “Mirė ilgametė Nacionalinės bibliotekos bičiulė dr. Regina G. Narušienė”

Two books on Lithuanian-American Contribution to Lithuania’s Independence

This year, two capital books about Lithuanian-American contribution to Lithuania’s statehood and independence were published in Lithuania.

The first book, Long Live Lithuania! Lithuanian American Contribution to Lithuania’s Statehood is a compilation of documents, discussions, articles, correspondence and comments of various US governmental institutions and Lithuanian-American Community, Inc. related to the long-standing efforts by Lithuanian-Americans to fight for Lithuania’s freedom. The compiler of the book, Regina Narusis, JD, the chairman of the Royal Palace Restoration Committee for the USA and along-time chairman of Lithuanian-American Community, Inc. and World Lithuanian Community, hopes that the new book will contribute to a better understanding of Lithuanian-American input into the restoration and consolidation of Lithuania’s statehood from the late 19th century to the present day.

The second book, Lithuanian American Support for Lithuania 1918-2018 by prof. Juozas Skirius, based on archival documents, periodicals, memoirs and other sources, sheds light on the activities of Lithuanian-Americans from 1918 to 2018. The author distinguishes three main periods, during which Lithuanian immigrants in the US have provided financial, political, informational and cultural support to their compatriots in the homeland and Lithuanian state. They defended Lithuania’s independence and made efforts to liberate Lithuanian nation from multiple occupations.The book also discusses the activities of Lithuanian-American charity organizations and their attempts to provide financial support to Lithuania and its people.