Pasaulio lietuviui – 75 metai

Jau 1937 metais, dar prieš antrąją išeivijos bangą, lietuviai jautė poreikį burti po pasaulį išsibarsčiusius lietuvius. Todėl tuometinėje Lietuvos sostinėje Kaune susikūrusi Pasaulio lietuvių sąjunga nusprendė leisti žurnalą, skirtą puoselėti lietuvių kalbos ir kultūros tradicijas tarp užsienyje gyvenančių tautiečių. Taip 1937 metų lapkričio 15 dieną pasirodė pirmas žurnalo „Pasaulio lietuvis“ numeris. Leidinys informavo apie įvairiose pasaulio šalyse gyvenančius lietuvius, svarstė klausimus, susijusius su lietuvybės išlaikymu.

Deja, kartu su bolševikų okupacija, 1940 metais žurnalo leidyba nutrūko. Darbus pratęsė Pasaulio lietuvių bendruomenės žurnalas tuo pačiu pavadinimu, imtas leisti 1963 metais Klyvlende ir tebeleidžiamas iki šiol. Šiandien „Pasaulio lietuvis“ yra siunčiamas net į 40 šalių. Pilną žurnalo komplektą galite rasti ir Lituanikos skaitykloje. 

Gali pasirodyti netikėta tai, kad daugiau nei prieš 70 metų „Pasaulio Lietuvyje“ skelbtos sėkmės istorijos įkvepia ir šiandien: tai ir Amerikos filmų įkalbėtojas J. Boley-Bolevičius, ir Čikagoje gyvenantis linksmiausias bartenderis pasaulyje… Bet ką čia pasakoti, paskaitykite patys! 1937-1940 metų „Pasaulio lietuvis“ yra prieinamas virtualioje elektroninio paveldo sistemoje epaveldas.lt.