Vasario 16-oji San Paule

foto1San Paule Brazilijos lietuvių bendruomenė, vadovaujama Waldemar Mališka Sidaravičiaus, surengė didelę Vasario 16-osios šventę. Šventė įvyko lietuvių rajone, Vila Zelina (statytas apie 1927 m. kada vyko didžioji lietuvių imigracija). Renginio metu Lietuvos aikštėje (Praca Republica Lituania) pagerbti kovotojai už Lietuvos laisvę. 1977 m. pastatytas paminklas Laisvei, kuriame iškalti Gedimino stulpai bei lietuviškos dainos žodžiai „Lietuviais esame mes gimę, lietuviais norime ir būt“. Toliau iškilmingos mišios vyko šv. Juozapo bažnyčioje. Į bažnyčią susirenka ir lietuvių kilmės žmonės, ir vietiniai brazilai.Į po mišių vykusią popietę susirinko apie 300 žmonių. Susirinkusius pasveikino Lietuvos Respublikos generalinė konsulė San Paule Laura Gobužaitė. Lietuvių scenoje pasirodė tautinių šokių kolektyvai „Nemunas“ ir „Rambynas“, lietuvių choras, kuris atliko kūrinius „Lietuva, brangi šalele“, „Stoviu aš parimus“ ir „Žemėj Lietuvos“. Popietės pabaigoje renginio dalyvių ir svečių laukė vaišės.

Lietuvių bendruomenė Brazilijoje – didžiausia lietuvių bendruomenė Pietų Amerikoje. Bendruomenė nuo seno puoselėja lietuviškas tradicijas, papročius ir stengiasi tai perduoti ateinančiomis kartoms. Tai yra gražus lietuvybės pavyzdys.