Vasario 16-osios šventė Nacionalinėje bibliotekoje

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos DPTD Lituanistikos skyriaus darbuotojos Gražinos išradingumas ir darbštumas sukūrė šventę visam Nacionalinės bibliotekos kolektyvui. Lietuvos valstybės šimtmečio proga Gražina iškepė 80 keksiukų ir net 500 Lietuvos formos sviestinių sausainių, kuriuos pavadinome „Lituani(sti)ka“. Kepiniais pavaišinome visus Nacionalinės bibliotekos darbuotojus  – apkeliauti didžiulį pastatą prireikė keturių valandų!

Ačiū Tau, Gražina!


Vygaudo Juozaičio nuotr. 

Vasario 16-oji San Paule

foto1San Paule Brazilijos lietuvių bendruomenė, vadovaujama Waldemar Mališka Sidaravičiaus, surengė didelę Vasario 16-osios šventę. Šventė įvyko lietuvių rajone, Vila Zelina (statytas apie 1927 m. kada vyko didžioji lietuvių imigracija). Renginio metu Lietuvos aikštėje (Praca Republica Lituania) pagerbti kovotojai už Lietuvos laisvę. 1977 m. pastatytas paminklas Laisvei, kuriame iškalti Gedimino stulpai bei lietuviškos dainos žodžiai „Lietuviais esame mes gimę, lietuviais norime ir būt“. Toliau iškilmingos mišios vyko šv. Juozapo bažnyčioje. Į bažnyčią susirenka ir lietuvių kilmės žmonės, ir vietiniai brazilai. Toliau skaityti „Vasario 16-oji San Paule”

Sveikiname su Vasario 16-ąja!

musulietuva_galutinis

„Ne vieną tautos šventę turėjome, bet linksmiausia ir brangiausia buvo ji – Vasario 16-oji. Vasario 16-oji buvo savo tautinėmis savybėmis pasididžiavimo, laisvės išsikovojimo, džiaugsmo ir ateities darbams pasiryžimo šventė. Vasario 16-osios šventė švies mums amžiais. Ji bus gyva, kol bus gyva lietuvių tauta.“

1948 m. vasario 16 d. Augsburgo DP stovyklos lietuvių savaitraštyje rašė prelatas Mykolas Krupavičius. Teišsipildo jo žodžiai.