Poetas Josifas Brodskis ir Lietuva

Štai jūros krantuose kukli šalis.
<…>
Atstumai šitokie,
kad tiktų čia gyvent hermafroditams.

Iš „Lietuviškojo divertismento“

J. Brodskis ir T. Venclova
J. Brodskis ir T. Venclova

Neseniai mūsų fondą papildė puiki Ramūno Katiliaus sudaryta knyga „Josifo Brodskio ryšiai su Lietuva“ (Vilnius: R. Paknio leidykla, 2012). Per knygos pristatymą poetas T. Venclova pajuokavo, kad už šią knygą fizikui R. Katiliui reikėtų duoti mažų mažiausiai filologijos kandidato laipsnį.

Žymus rusų poetas, Nobelio premijos laureatas J. Brodskis Lietuvoje viešėjo ne kartą. Lankėsi Vilniuje, Trakuose, Kaune ir kitose vietose. Lietuvoje poetas turėjo daug gerų bičiulių. Tarp jų – šios knygos sudarytoją R. Katilių, jo žmoną Elę ir T. Venclovą, su kuriuo J. Brodskį siejo ypatinga draugystė. Apsilankymų Lietuvoje įspūdžiai akivaizdžiai atsispindi J. Brodskio poezijoje: eilėraštyje apie Palangą, „Lietuviškajame divertismente“ ir „Lietuviškajame noktiurne“. Du pastarieji tekstai dedikuoti T. Venclovai.

T. Venclova, Cz. Miłoszas ir J. Brodskis
T. Venclova, Cz. Miłoszas ir J. Brodskis

Poetas domėjosi lietuvių kalba, išmoko lietuviškai parašyti savo pavardę (nuo 2000 m. šį parašą galima pamatyti memorialinėje lentoje Vilniuje, Liejyklos gatvėje). Emigracijoje bendravo su liberaliąja JAV lietuvių inteligentija, 1976 m. lankėsi „Santaros-Šviesos“ suvažiavime. 1991 m. sausį su T. Venclova ir Czesławu Miłoszu per laikraštį „New York Times“ pasaulio bendruomenę paragino protestuoti dėl sovietų išpuolio prieš Lietuvos žmones.

J. Brodskio „Lietuviškasis divertismentas“:
http://www.vilniausmuziejai.lt/virtual_parodos/Brodskis/Lietuviskas_DIVERTISMENTAS.htm

T. Venclova kalba apie J. Brodskį (video):
https://www.youtube.com/watch?v=xZLQ_g4OICA