Dainų šventė Lietuvoje ir išeivijoje

Desktop6Europoje dainų šventės idėja gimė 1843 m. Šveicarijoje, ilgainiui dainų šventės pradėtos organizuoti Vokietijoje 1845–1928 m., Estijoje nuo 1869 m., Latvijoje nuo 1873 m., o Lietuvoje – 1924 m. Šiemet 90 metų mininčiai Dainų šventei daugiau nei 37 000 atlikėjų iš Lietuvos ir užsienio šalių parengė 170 autorinių kūrinių programą. 
Dainų šventės internetiniame puslapyje rašoma: „Lietuvos dainų šventė – svarbiausias šalies kultūros įvykis, jungiantis visas kartas ir visus žmones, stiprinantis šalies tapatybę ir garsinantis jos vardą pasaulyje. Šalies tautines dainas, šokius, ansamblių, pučiamųjų orkestrų, kanklių muzikos ir teatro programas, amatus pristatantys atlikėjai 2014 m. liepos 2–6 d. Vilniuje ištars „Čia – mano namai”. Per savaitę įvyks net dvylika renginių. Šventė taip pat pakvies dalyvauti įvairiose pramogose, išbandyti senuosius amatus.“
Pirmoji lietuvių išeivijos dainų šventė įvyko 1916 m. Joje dalyvavo 12 chorų. 1939 m. Niujorke J. Žilevičiaus vadovaujamoje lietuvių dainų šventėje dalyvavo jau 59 chorai. 1946 m. Vokietijoje įvyko lietuvių pabėgėlių stovyklų chorų dainų šventė. Joje dalyvavo apie 400 dainininkų.

Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventės pradėtos rengti nuo 1956 metų. Šventes organizuoja Pasaulio lietuvių bendruomenės globojami komitetai. Festivalyje nuo seno dalyvauja daug chorų. Pavyzdžiui, 1978 m. Toronte dalyvavo net 51 choras.  Žymesni dainų švenčių dirigentai: B. Budriūnas, J. Žilevičius, J. Gaidelis, A. Mikulskis, J. Kačinskas, F. Strolia ir kiti. Jau surengtos devynios šventės – 1656 m., 1961 m., 1966 m., 1971 m., 1978 m., 1983 m., 1991 m., 2006 m., 2010 m.
Išeivijos lietuviams dainų šventės – labai svarbus renginys, palaikantis lietuvybę, tautiškumą bei tapatybę.

Šiuo metu latvių dainų šventė Kanadoje >>>