Rašytoja Antanina Povilaitytė-Mahari

iN4NQ7ZFFBalandžio 24 d. Armėnijos Respublikos ambasada Lietuvoje pakvietė paminėti Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje 99-sias armėnų genocido, įvykdyto Otomanų imperijoje, metines. Sėdėdamas šalia daugybės susirinkusių Lietuvos armėnų bendruomenės narių, prisiminiau iškilią mūsų tautietę Antoniną Maharį (Antaniną Povilaitytę, gimusią 1925 m.), daugybę metų gyvenančią Armėnijoje. 1944 metais, kai Antanina studijavo teisę Vilniaus universitete, ji buvo suimta ir ištremta į Sibirą, kur tremtyje sutiko žinomą armėnų rašytoją Gurgeną Mahari (1903-1969) ir tapo jo žmona. Pasibaigus tremčiai, ji su savo vyru apsigyveno Armėnijoje. Po G. Mahari mirties ji ištikimai saugo savo vyro atminimą ir gyvena jo bute-muziejuje Jerevane.  Lietuvos ambasados Armėnijoje darbuotojai pasveikino 2013 metais garbingą 90 metų jubiliejų šventusią Lietuvos nepriklausomybės kovų dalyvę, garsaus Armėnijos rašytojo Gurgeno Mahari našlę rašytoją Antaniną Mahari. Rašytojai Lietuvos ambasadorius Armėnijoje E. Petrikas įteikė Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininko Antano A.Jonyno garbės raštą. Armėnijos prezidentas Serzh Sargsyan šio jubiliejaus proga taip pat pasveikino šioje šalyje žinomą mūsų tautietę. 1974 m. ji rusų kalba parašė atsiminimų knygą “My Odyssey; From the Green Fields of Lithuania, through Exile in Siberia, to a New Life in Armenia”. Tarybiniais metais ši knygą buvo slepiama, o išleista tik 2003 m. 1994 m. ši knyga armėnų kalba buvo išleista Beirute. Vėliau ji buvo išversta ir į anglų kalbą. Lituanikos skyrius įsigijo šią mūsų tautietės knygą anglų kalba, kuri papildys Baltijos šalių gyventojų tremties temą. Šis reiškinys dar labai mažas pažįstamas Vakarų gyventojams dar ir dėl literatūros trūkumo anglų kalba. Kartu su šia knyga Lituanikos skyrius gavo ir kitą šios rašytojos knygą „The Three Birches: Recollections and Stories“.

Jonas Rimka