„Kelionė į Algirdo Landsbergio kelionę“

d167348d008ee66c023c8cb20a85e03dc3f75c8c_article_200„…gyvenimas trumpas, ir todėl noriu klausytis dainos ir pats savo gergždančiu balsu dainuoti ir tik tada, jei liks laiko, klausytis dainuoti nesugebančių begalinių abstrakčių išvedžiojimų apie „dainą kaip tekstą”.”

Šiemet sukako 90 metų nuo rašytojo Algirdo Landsbergio gimimo. Kūrėjas dalį gyvenimo praleido išeivijoje ir mirė 2004 metais toli nuo Lietuvos. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas sukakčiai pažymėti surengė mokslinę konferenciją „Išėjusiems atminti“, kurioje taip pat kalbėta apie Icchoko Mero bei Mariaus Katiliškio kūrybą, o Maironio literatūros muziejus parengė jam skirtą parodą.

Šiais metais taip pat parengta ir fotografiniu būdu išleista knyga „Kelionė į Algirdo Landsbergio kelionę. Archyvai“. Knygą sudaro: pratarmė, įvadas, rašytojo archyvinio rinkinio  apžvalga (saugomas Maironio lietuvių literatūros muziejuje), knygos gale spausdinamos rašytojo svarbiausios gyvenimo bei kūrybos datos.

Knygoje per originalias archyvalijas apžvelgiamas rašytojo gyvenimo kelias Lietuvoje, Vokietijoje bei Amerikoje, atsekama jo kūrybos raida. Leidinyje gausiai naudojama archyvinė medžiaga: nuotraukos, dokumentai, laiškų faksimilės. Vaizdinę medžiagą paryškina citatos iš laiškų, atsiminimų fragmentai. Leidinio rengėja išeivijos turinėtoja dr. Virginija Babonaitė-Paplauskienė. Šią vertingą knygą galite rasti Lituanikos skaitykloje!