Žibuntas Mikšys: „Tėvynė ten, kur laisvė“

zibuntasŽibuntas Mikšys gimė 1923 metais gruodžio 12 dieną Kaune. Dailės mokėsi Kauno jėzuitų gimnazijoje. 1944 m. su tėvais pasitraukė į Vakarus, studijavo Vokietijoje meno akademijose, kurį laiką gyveno JAV. 1962 m. įsikūrė ir iki mirties gyveno Paryžiuje. 1979-1988 m. dėstė lietuvių kalbą ir Lietuvos istoriją Rytų kalbų ir civilizacijų institute. Buvo Prancūzijos lietuvių bendruomenės tarybos ir valdybos pirmininkas. Nuo 1965 m. aktyviai dalyvavo parodose užsienyje, o nuo 1974-ųjų – Lietuvoje. Dailininkas raižė ofortus, kūrė litografijas, koliažus, rašė dienoraščius, susirašinėjo su daugybe Lietuvos žmonių, siuntė knygas VU bibliotekos grafikos kabinetui. 

Ž. Mikšio erudicija ir charizma traukė prie jo įvairius žmones. Jis bendravo su daugeliu Lietuvos menininkų ir intelektualų, susitikdavo su į Paryžių iš Lietuvos atvykstančiais kultūros ir mokslo žmonėmis. Tie, kas lankėsi jo namuose Paryžiuje, niekada nepamirš tos begalės knygų, žurnalų, laikraščių, rankraščių, aplankų su įvairiomis iškarpomis. Jo ištarti žodžiai: „Tėvynė ten, kur laisvė” atskleidžia menininko gyvenimo credo. Metmenyse spausdinti Veros Radauskienės laiškai Žibuntui Mikšiui. Laiškuose aiškėja menininko kūrybos ir gyvenimo detalės. Kviečiame skaityti!