J. Bretkūno „Postilė“ Jerevane

Postilė1Leidinio Intelligent life žurnalistė Ieva Rekštytė 2013 m. lankydamasi Armėnijos sostinėje Jerevane, Šv. Mesropo Maštoco senovinių rankraščių institute Matendarane pastebėjo jame saugomą J. Bretkūno Postilės egzempliorių, išleistą Karaliaučiuje 1591 m. Matendaranas yra seniausia ir didžiausia rankraščių ir archyvinių dokumentų saugykla pasaulyje. 2008 m. duomenimis Matendarano kolekciją sudarė apie 17 tūkstančių rankraščių armėnų, arabų, graikų, lotynų, sirų, persų, etiopų, indų, japonų ir kitomis kalbomis bei apie 300 tūkstančių archyvinių dokumentų.

Armėnija yra pirmoji krikščioniška valstybė pasaulyje. Šv. Grigalius Švietėjas 3 a. pabaigoje pakrikštijo Armėnijos karalių Trdatą III, o pastarasis 301 metais apkrikštijo Armėniją ir paskelbė krikščionybę valstybine religija. Romos imperijoje krikščionybė legalizuota 313 metais. Armėnus krikščioninti pirmieji pradėjo Kristaus apaštalai Tadas ir Baltramiejus 1-me amžiuje, todėl visa tikinčiųjų bendruomenė pavadinta Armėnų apaštališkąja bažnyčia. Biblija į armėnų kalbą buvo išversta jau 425 metais. Ir štai į tokios aukštos kultūros šalį 2012 m. pateko ir pirmojo Biblijos vertėjo į lietuvių kalbą Jono Bretkūno, gimusio 1536 m. Bamblių gyvenvietėje Karaliačiaus krašte, parašyta Postilė. Jo Postilė – kiekvienam sekmadieniui numatytas Biblijos fragmentas ir pagal jį parengtas pamokslas. J. Bretkūno Postilė yra pirmoji iliustruota lietuviška knyga. J. Bretkūno Postilė nėra reta knyga. Ji buvo išleista 1 000 egzempliorių tiražu. Europos bibliotekose ir muziejuose gali būti išlikę apie 30 šios knygos egzempliorių. Lietuvoje šių knygų yra 10. Matendarano Postilės egzemplioriuje įrašyti ar įspausti ženklai liudija, kad nuo 19 a. pabaigos iki Antrojo pasaulionio karo pabaigos ši knyga buvo patekusi net į tris Rytų Prūsijos bibliotekas: Lietuvių literatūros draugijos (Litauische literarische Gesellschaft), Rytų vokiečių tėvynės tarnybos (Ostdeutscher Heimatdienst Tilsit) ir Karaliačiaus universiteto Baltų ir slavų seminaro (Baltisch-slavisches Seminar der Albertus-Universität Königsberg Pr.).. Iki Antrojo pasaulinio karo šis knygos egzempliorius buvo žinotas, bet vėliau laikytas dingusiu.

Šv. Mesropo Maštoco senovinių rankraščių institute Matendarane saugomos J. Bretkūno Postilės fragmentas

Parengė Jonas Rimka pagal Ievos Rekštytės ir Onos Aleknavičienės straipsnius