Dovana 95-mečiui – nauja knyga

Naujausios prof. Pikūno knygos viršelis.
Naujausios prof. Pikūno knygos viršelis.

Sausio 7 dieną 95-erių metų sulaukęs psichologas, filosofijos mokslų daktaras, profesorius Justinas Pikūnas (gimė 1921 m. Miroslave) džiaugiasi ne tik gražia sukaktimi, bet ir nauja knyga – 2014 metų vasarą Ateities leidybos centro išleistu straipsnių rinkiniu „Nuo vardo iki imuniteto“. 

Prof. Pikūno vardas gerai žinomas Šiaurės Amerikos lietuviams, ypač JAV ir Kanadoje leidžiamų periodinių leidinių – dienraščio „Draugas“ ir savaitraščio „Tėviškės žiburiai“ – skaitytojams. Šalia daugybės akademinių knygų ir publikacijų, autorius lietuviškoje spaudoje paskelbtuose straipsniuose rašė ne tik psichologinės, fizinės ir dorovinės sveikatos temomis, jis neliko abejingas ir socialiniams bei visuomeniniams skauduliams.

Nauja prof. Pikūno knyga nurodo į dar jaunystėje autoriaus užsibrėžtą siekį – savo profesinėmis žiniomis pasidalinti su kitais. Filosofijos mokslų daktaras, psichologas ir Detroito universiteto profesorius emeritas temas dėsto paprastai, neapsunkindamas skaitytojo nereikalinga teorija, moksline, sunkiai suprantama ir pernelyg detalia informacija.

Prof. J. Pikūnas savo knygos „Stresas“ pristatymo Detroite metu, 2005-10-30. Jono Urbono nuotr./„Draugo“ archyvas
Prof. J. Pikūnas savo knygos „Stresas“ pristatymo Detroite metu, 2005-10-30. Jono Urbono nuotr./„Draugo“ archyvas

Profesoriaus straipsniai artimi JAV jau keletą dešimtmečių populiariam pagalbos sau knygų žanrui. Patarimai, kaip padėti sau ir kitiems, vyrauja ne viename naujos knygos „Nuo vardo iki imuniteto“ puslapyje. Autoriaus vizija – visavertė, brandi ir drausminga asmenybė, sėkminga asmeniniame gyvenime, mokanti patenkinti savo fizinius, dvasinius ir intelektinius poreikius bei įsipareigojusi visuomenei.

Prof. Pikūno sukurtas ir štai jau keletą dešimtmečių propaguojamas asmens raidos modelis koja kojon žengia su ateitininkų ugdymo reikalavimais. Ir neatsitiktinai – į ateitininkų veiklą Pikūnas įsitraukė dar Vokietijoje 1947 metais: 1947–1949 m. buvo Studentų ateitininkų sąjungos pirmininkas, korp. Kęstutis pirmininkas, 1962–1965 m. Ateitininkų sendraugių centro valdybos pirmininkas, o 1967–1974 m. – Ateitininkų federacijos vadas.

Detroito universiteto profesoriai (iš k.): dr. J. Pikūnas, kun. dr. Robert A. Mitchell, SJ ir universiteto prezidentas Malcolm Carron, SJ Vilniaus universiteto 400 metų minėjime, Detroite, 1979-10-25. Jono Urbono nuotr./„Draugo“ archyvas
Detroito universiteto profesoriai (iš k.): dr. J. Pikūnas, kun. dr. Robert A. Mitchell, SJ ir universiteto prezidentas Malcolm Carron, SJ Vilniaus universiteto 400 metų minėjime, Detroite, 1979-10-25. Jono Urbono nuotr./„Draugo“ archyvas

 

95-erių metų sulaukęs profesorius – tebėra stiprus tiek fiziškai, tiek ir psichologiškai. Jo garbingas amžius ir sukaupta patirtis leidžia jį vadinti psichologu-imunologu praktiku, sugebėjusiu sukurti tokį modelį imunitetui (čia suprantamam plačiąja prasme) įgyti ir stiprinti, kuris leido užsitikrinti ilgą, visavertį ir laimingą gyvenimą.

Naujoje savo knygoje prof. Pikūnas kviečia leistis į kelionę nuo paprasto egzistavimo iki visaverčio ir ilgaamžio gyvenimo, t. y. nuo vardo iki imuniteto, skaitytojui pasiūlydamas šiek tiek teorijos ir daug praktiškų patarimų.

Parengė Dalia Cidzikaitė