Knygų mugės dienoraštis 2015. Penktadienis ir šeštadienis

Smagiausia penktadienio naujiena, be abejo, žinia, jog „Patriotų“ premiją šiemet pelnė kolegė Dalia Cidzikaitė, kartu su bendraautorėmis Dalia Stakyte-Anysiene ir Laima Petrauskaite VanderStoep parengusi ir išleidusi atsiminimų rinkinį „Manėm, kad greit grįšim : 18 pokalbių apie pasitraukimą į Vakarus 1940–1944 “ (leidykla „Aukso žuvys“). Tikrai prasmingas įvertinimas visai pokario lietuvių kartai, po antrojo pasaulinio karo pasitraukusiai į Vakarus, juolab, kad pastarieji metai žymi vadinamojo DP laikotarpio pradžią.

Dr. Dalia Cidzikaitė
Dr. Dalia Cidzikaitė

Penktadienis – tai ir susitikimo su poetu, publicistu, vertėju T. Venclova diena. Mugėje pristatytas naujausias jo darbas – įvairių metų publicistikos rinkinys rusų kalba „Paribys. Įvairių metų publicistika“, kurią parengė ir išleido Sankt Peterburgo Ivano Limbacho leidykla. Pasak leidyklos vyriausiosios redaktorės I. Kravcovos, „nepaisant, kad valstybių santykius temdo debesys, mūsų bendradarbiavime visiškai saulėtas dangus“. Redaktorės teigimu, kaip tik šiuo metu, kai šalių geopolitinė situacija yra sudėtinga, T. Venclovos tekstai yra ypatingai aktualūs – tai priežastis, kodėl knyga pasirodė būtent dabar.

Į susirinkusią auditoriją kreipęsis: „ponios ir ponai, pereikime į okupantų kalbą“, T. Venclova išdėstė ir savąją publicisto misiją: „aš reaguoju – vieniems tai patinka, kitiems nepatinka. Lietuvoje daugeliui, matyt, nepatinka, bet tai yra gerai, nes jeigu daugeliui nepatinka, vadinasi, publicistas viską daro teisingai.“

Šeštadienį knygų mugėje pristatytas Andrzejaus Franaszeko knygos „Miłoszas: biografija“ lietuviškasis leidimas. 2011 m., minint rašytojo šimtmetį, pasirodžiusi išsami biografija Lenkijoje buvo apdovanota prestižinėmis premijomis. Lenkiškasis knygos leidimas saugomas Lituanikos skyriuje.

Pasak vertėjo Vyto Dekšnio, jį ištiko psichologinis kiekio išbandymas. Vertėjas pusantrų metų turėjo dirbti tą patį darbą. Vertimą komplikavo tai, kad knyga parašyta keliais kalbos registrais: ją sudaro dokumentiniai biografo tekstai ir paties Miłoszo rašiniai, kurių stilius su metais stipriai kito. Daugiau apie diskusiją: http://www.15min.lt/naujiena/kultura/literatura/knygos-apie-czeslawa-milosza-autorius-andrzejus-franaszekas-tai-intymi-istorija-286-486570