XI Europos lituanistinių mokyklų sąskrydyje pristatyta Nacionalinės bibliotekos paroda

2306_4134_zoomed_dtGegužės 29–31 d. Bergene, Norvegijoje, įvyko XI Europos lituanistinių mokyklų sąskrydis „Draugystės tiltas“. Trijų dienų sąskrydžio programą papildė Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos kilnojamoji paroda „Lietuviškoji leidyba Vakarų Europoje 1944-1952 m.“, kurią pristatė Lituanikos skyriaus vedėja Jolanta Budriūnienė. Sąskrydžio dalyviai ir svečiai turėjo galimybę susipažinti su XX a. 5-6 deš. Vokietijoje, Austrijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Danijoje ir kitose Vakarų Europos valstybėse įsikūrusių lietuvių DP stovyklose vykdyta įvairiapuse kultūrine, socialine, visuomenine veikla, kurią atspindėjo gausi ir įvairi leidybinė panorama.paroda

J.Budriūnienė taip pat dalyvavo sąskrydžio metu vykusiame Šiaurės šalių lietuvių organizacijų bendruomeninių gebėjimų ugdymo seminare ir savo pasisakyme akcentavo Nacionalinės bibliotekos išskirtinumą kaupiant dokumentinį Lietuvos ir lietuvių diasporos dokumentinį paveldą bei rengiant informacinį duomenyną − Nacionalinės bibliografijos duomenų banką.

Už paramą rengiant XI Lituanistinių mokyklų sąskrydį organizatorių − Bergeno lietuvių bendruomenės pirmininkės Editos Jakubkienės ir LR ambasadorės Norvegijos Karalystėje Izoldos Bričkovskienės − vardu Nacionalinės bibliotekos Lituanikos skyriui įteikta padėka. 2306_4136_zoomed_padeka_

Projektą „Kilnojamosios parodos „Lietuviškoji leidyba vakarų Europoje 1944-1952 m.“ sklaida“ LR Seimo Lituanistikos tradicijų ir įprasminimo komisijai rekomendavus iš dalies parėmė LR Kultūros ministerija.