Rygoje įvyko BaltHerNet konferencija

balt1Birželio 30 – liepos 1 d. Rygoje, Latvijoje, įvyko Baltijos šalių paveldo tinklo (The Baltic Heritage Network, BaltHerNet), kuriam priklauso Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, konferencija Tracing the Baltic Road to Independence in Diaspora Archives. Latvijos mokslų akademijoje iš viso pasaulio susirinkę tyrėjai aptarė lietuvių, latvių ir estų diasporų vaidmenį Baltijos šalių kelyje į nepriklausomybę. Įvairiuose archyvuose bei muziejuose saugoma medžiaga liudija išeivių pastangas išsaugoti tautinę tapatybę, kalbėti pasaulio bendruomenei apie okupaciją ir sovietines represijas, skatinti paramą atgimstančiam Baltijos šalių valstybingumui.

Pranešimą skaito LNB Lituanikos skyriaus vyresnioji tyrėja Valdonė Budreckaitė
Pranešimą skaito LNB Lituanikos skyriaus vyresnioji tyrėja Valdonė Budreckaitė

Konferencijoje dalyvavo Nacionalinės bibliotekos Lituanikos skyriaus vedėja Jolanta Budriūnienė bei vyresnioji metodininkė-tyrėja Valdonė Budreckaitė, kuri perskaitė pranešimą The Restoration of Lithuania’s Independence in the US Press in 1990 (Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas 1990 m. Jungtinių Amerikos Valstijų spaudoje), paremtą Lituanikos skyriuje saugomu užsienio spaudos archyvo turiniu. Tyrėja pristatė publikacijas iš The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal ir kitų leidinių. Pranešimą V. Budreckaitė iliustravo fragmentais iš Lietuvos nepriklausomybės 25 metų sukakčiai skirtos virtualios parodos Ne, mes nesulėtinsime žingsnio, kurią Lituanikos skyrius, bendradarbiaudamas su Užsienio reikalų ministerija, parengė šių metų pradžioje.

Konferencijos dalyviai pristatė tiek didžiosiose atminties institucijose saugomą medžiagą apie šį Baltijos šalims reikšmingą istorijos etapą, tiek diasporos archyvų šaltinius. Pavyzdžiui, Stanfordo universiteto bibliotekoje, JAV, dirbanti estų istorikė Liisi Esse, kuri šių metų sausį lankėsi LNB, nepriklausomybės atkūrimo aspektu aptarė Stanforde kaupiamą Baltijos šalių kolekciją (Baltic collection), o neseniai iš stažuotės JAV Lituanistikos tyrimo ir studijų centre grįžusi Vytauto Didžiojo universiteto doktorantė Ina Vaisiūnaitė, analizuojanti išeivijos audiovizualinės žiniasklaidos raidą, perskaitė pranešimą Lithuanian Broadcasting in USA as a Tool to Remember.

Liepos 1 d. Rygoje surengtame NVO „Baltic Heritage network“ (BaltHerNet) visuotiniame susirinkime buvo patvirtinta naujos sudėties valdyba. Ateinančiai trejų metų kadencijai organizacijos vicepirmininke vėl išrinkta Nacionalinės bibliotekos Lituanikos skyriaus vedėja Jolanta Budriūnienė.

2375_4367_zoomed_visi_2
Konferencijos dalyviai