Paroda „Lietuviškoji leidyba Vakarų Europoje 1944–1952 m.“ pristatyta LR Seime

Liepos 15 d. LR Seimo Parlamento galerijoje (Seimo I rūmai) pristatyta paroda „Lietuviškoji leidyba Vakarų Europoje 1944–1952 m.“

2393_4445_zoomed_parodos-fragmentai

Renginio vedėja LNB Lituanikos skyriaus vadovė Jolanta Budriūnienė pasveikino gausiai į parodos atidarymą susirinkusius XV Pasaulio lietuvių bendruomenės Seimo atstovus. Įžanginėje kalboje ji pristatė parodos organizatorių idėją minint 70-ąsias lietuvių įsikūrimo Vokietijos ir kitų Vakarų Europos šalių DP stovyklose metines, pasitelkiant Nacionalinėje bibliotekoje saugomo Lietuvių DP spaudos rinkinio turinį, atskleisti gausią ir įvairiapusę pokario lietuvių DP veiklą. Pažymėtina, kad 2011 m. Nacionalinėje bibliotekoje saugomas „Lietuvių DP spaudos rinkinys“ įtrauktas į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinį registrą.

Kalba Lituanikos skyriaus vedėja Jolanta Budriūnienė
Kalba Lituanikos skyriaus vedėja Jolanta Budriūnienė

Sveikinimo žodį tarusi Seimo Pirmininko pavaduotoja ir parodos Seime globėja Irena Degutienė pabrėžė, kad pasibaigus Antrajam pasauliniam karui ir visai Europai džiūgaujant išsivadavus nuo užkariautojų, Lietuvoje tik stiprėjo partizaninės kovos, prasidėjo masiniai trėmimai. Tad nenuostabu, kad lietuviškoji leidyba iš tėvynės buvo išguita ir persikėlė į Vakarus, kur buvo išsaugota. „Mūsų kalba buvo gyva ir bus gyva, nes viskas priklauso mūsų noro kalbėti šia kalba, nepriklausomai nuo to, kur tu gyveni“, – sveikinimo kalbą užbaigė I. Degutienė. Vokietijos Lietuvių kultūros instituto vadovas dr. Vincas Bartusevičius, monografijos „Lietuviai DP stovyklose Vokietijoje 1945–1951“ autorius, apžvelgė istorinį kontekstą ir sąlygas, kuriomis lietuviškoji leidyba buvo vystoma pokario Vokietijoje ir kitose Vakarų Europos šalyse. Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos Kultūros komisijos pirmininkė Jūratė Caspersen pakvietė diasporos atstovus prisiminti savo bendruomenių istorines ištakas, minint kraštų bendruomenių sukaktis išnaudoti galimybę savo šalyse eksponuoti kilnojamąją parodą „Lietuviškoji leidyba Vakarų Europoje 1944–1952 m.“ Parodą parengė LNB Lituanikos skyrius, partneris − Lietuvių kultūros institutas (Vokietija), rėmė Kultūros ministerija, rekomendavus Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijai.