Kalėdoms artėjant …

jpg586
Kalėdų dovana : eiliuota pasaka / parašė Birutė Pūkelevičiūtė ; iliustravo Kazys Veselka. – Chicago, Ill. : Darna, 1973. – 40 p. : iliustr..

Ar žinojote, kad išeivijos rašytoja Birutė Pūkelevičiūtė yra parašiusi eiliuotų pasakų vaikams: „Daržovių gegužinė“ (1973), „Kalėdų dovana“ (1973), „Peliukai ir plaštakės“ (1973), „Klementina ir Valentina“ (1974), „Skraidantis paršiukas“ (1974).
Artėjant Šv. Kalėdoms, kviečiame paskaityti nuotaikingą ištrauką iš eiliuotos pasakos „Kalėdų dovana“, kurią galite rasti Lituanikos skyriuje. 

Jau Kalėdos. Učia-učia!

Lekia rogės su žvangučiais.

Baltas miškas, baltas kelias;

Pakinkyti du zuikeliai

Greitai bėga ristute,

Traukia pašto rogutes.

Ei, atspėkite, vaikučiai,

Kas ten sėdi ant rogučių

Su geltona kepure?

Kas ten lekia per girias?

Tai ežys – laiškanešys!

Išsipūtęs jo krepšys:

Kiek laiškų, kiek atviručių!

O už ežio, ant rogučių,

Guli dar maišai šeši…

– Pasakyk, laiškanešy,

Pasakyk vaikams, ežy, –

Kam tas dovanas veži?

– Kur keliauju, ką vežu?

Stokit, kiškiai, prie beržų.

Šekit, kiškiai, avižų.

Išrūkysiu aš pypkelę,

Apsakysiu savo dalią…

Išvežioti miško paštą

Prieš Kalėdas – ne juokai!

Iki kito girios krašto

Ir keliukais, ir takais…

Kiekvienam krūva laiškų;

Juos nuvežt turiu laiku.

Mano kiškiai greitai bėga –

Per pusnynus ir per sniegą!

p. 5-6