Nacionalinės bibliotekos paroda pristatyta Italijoje

Iš kairės: Nacionalinės bibliotekos Lituanikos skyriaus vedėja Jolanta Budriūnienė, Italijos lietuvių bendruomenės valdybos vicepirmininkė Nerija Marciukaitė ir Nacionalinės bibliotekos Lituanikos skyriaus vyr. tyrėja Dalia Cidzikaitė
Iš kairės: Nacionalinės bibliotekos Lituanikos skyriaus vedėja Jolanta Budriūnienė, Italijos lietuvių bendruomenės valdybos vicepirmininkė Nerija Marciukaitė ir Nacionalinės bibliotekos Lituanikos skyriaus vyr. tyrėja Dalia Cidzikaitė

Gruodžio 19 d. Romoje į kalėdinį vakarą susirinkusiai lietuvių bendruomenei buvo pristatyta Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos parengta kilnojamoji paroda „Lietuviškoji leidyba Vakarų Europoje 1944–1952 m.“

Parodos rengėjos – Lituanikos skyriaus vedėja Jolanta Budriūnienė ir vyriausioji tyrėja dr. Dalia Cidzikaitė – susirinkusiems išsamiai pristatė parodos kontekstą: II pasaulinio karo pabaigos istorinius įvykius, lėmusius daugiau nei 70 tūkst. Lietuvos piliečių pasitraukimą į Vakarus. Šiandieninę karo pabėgėlių situaciją primenantys istoriniai liudijimai sulaukė didelio Romos lietuvių susidomėjimo. Daugelis jų, ypač jaunesnieji, pripažino turėję itin menkų žinių apie šį istorinį laikotarpį. Klausytojus nustebino parodoje atskleidžiamos neįprastai didelės, atrodo, to meto sąlygomis net neįsivaizduojamos, leidybos apimtys ir lietuviškos veiklos intensyvumas. 

Paroda parengta remiantis Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje saugomu išsamiausiu lietuvių DP (DP – „displaced persons“, arba perkeltieji asmenys, taip vadinti karo pabėgėliai po II pasaulinio karo Vakarų Europoje) spaudos rinkiniu, kuris 2011 m. UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ ekspertų sprendimu buvo pripažintas ypatingos reikšmės objektu ir įtrauktas į Nacionalinį registrą.

Paroda jau du kartus buvo pristatyta Lietuvoje − minint Vasario 16-ąją Lietuvos edukologijos universitete bei liepos mėnesį – į Lietuvą susirinkusiems XV Pasaulio Lietuvių Seimo atstovams. Vykdant Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos iš dalies finansuotą projektą „Kilnojamosios parodos: Lietuviškoji leidyba Vakarų Europoje 1944–1952 m. sklaida“, užsienyje paroda pirmą kartą buvo eksponuojama 2015 m. pavasarį − Norvegijoje vykusio Europos lituanistinių mokyklų sąskrydžio „Draugystės tiltas“ nariams, rugsėjį – Šveicarijos lietuvių bendruomenei.

Viešnagės Romoje metu J. Budriūnienė ir D. Cidzikaitė turėjo galimybę susipažinti su Popiežiškosios šv. Kazimiero kolegijos bibliotekos spaudos rinkiniu, jame saugomų dokumentų unikalumu, įvertinti galimybę lietuvių išeivijos bibliografijos sąvadus papildyti naujais, trūkstamais duomenimis.

Daugiau renginio nuotraukų: http://www.lnb.lt/naujienos/2694-nacionalines-bibliotekos-paroda-pristatyta-italijoje