XVI a. LDK testamentai

Parengė Vytautas Smilgevičius


testamenty Testamentai –  retai skelbiama dokumentų rūšis. O juk tai vienas įdomiausių istorijos šaltinių, beveik fotografiškai tiksliai parodantis žmogaus šeimyninę, turtinę padėtį, istorijos procesų įtaką toms padėtims.

2012 m. Baltarusijos mokslininkai parengė ir išleido knygą Тастаменты шляхты і мяшчан Беларусі другой паловы ХVІ ст. (з актавых кніг Нацыянал’нага гістарычнага архіва Беларусі) –  XVI a. Baltarusijos šlėktų ir miestelėnų testamentai (iš Baltarusijos istorijos archyvo aktų knygų).  Kanceliarine slavų, rečiau lenkų kalba surašytuose 116 testamentų, parašytų 1568‑1600 m., matome to meto pasaulį.

Pirmasis ir neišvengiamas asmuo testamentuose – Dievas. Jam (po ilgokų filosofinių minčių apie mirties neišvengiamumą) pavedama testatoriaus siela, Jo prašoma globoti antrąsias sutuoktinių puses, mažamečius vaikus.

Po to dalijamas nekilnojamas turtas: namai, kaimai, sodybos, tarp jų –  ir dvarai Žemaitijoje, ir namai Vilniuje. Įvardijamos ir žmonių kainos: valstietis, turėjęs pusę valako žemės, buvo įkeistas už 4 kapas grašių. Kartais testamentu sąlyginę laisvę baudžiauninkams suteikdavo – jei kas norėsią iš testatoriaus dvaro išeiti, lai paveldėtojai netrukdo. Turtingesni palikdavo juvelyrikos: brangiųjų akmenų (deimantų, rubinų, safyrų, turkio, baltųjų ir juodųjų perlų), papuošalų  (viena grandinėlė svėrė ~455 g aukso). Vyrams likdavo šarvų, šaltųjų ir šaunamųjų ginklų, turkiškų balnų, kovai tinkamų žirgų.

Turtus reikėjo skaičiuoti, dažną daiktą – įvertinti. Įkainodavo lietuviškais grašiais, kapomis (60) grašių, rečiau – lenkiškais zlotais, taleriais, dukatais (vertė ~150 grašių). Numizmatams ši informacija įdomi: taip galime lengvai sužinoti pinigų vertę įvairiais laikais.

Ne visi  testamentai vienodi. 1596 Polocko miestietė palieka artimiesiems 4 avis, 2 kiaules, 3 kailinius, 1 katilą, 2 lėkštes ir prikaistuvį: sunku palyginti su 1580 Mohiliovo pirklio testamentu, mininčiu brangias prekes, nuo spalvotų šilkų iki druskos.

Ši knyga, be abejo, bus įdomi visiems, besidomintiems LDK istorija – joje, tarsi albume, matome praėjusių amžių žmones su jų mintimis ir turtais.