Dr. Giedrė Milerytė-Japertienė svečiuojasi Susivienijimo lietuvių Amerikoje (SLA) archyve

Dr. Giedrė Milerytė-Japertienė Susivienijimo lietuvių Amerikoje (SLA) archyve
Dr. Giedrė Milerytė-Japertienė dirba Susivienijimo lietuvių Amerikoje (SLA) archyve

LNB IMD Lituanistikos tyrimų skyriaus darbuotoja dr. Giedrė Milerytė-Japertienė jau savaitę svečiuojasi Niujorke, JAV. Ji, kartu su kolegėmis iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo Sigita Baranauskiene ir Neringa Betingiene, dirba Susivienijimo lietuvių Amerikoje (SLA) archyve.

Ši organizacija buvo įkurta 1886 metais,  kai į tam tikslui sušauktą JAV lietuvių seimą Shenadoah (Pensilvanijos valstijoje) susirinko 11 delegatų. Įsteigdami organizaciją, jos nariai kėlė tris tikslus:

a) pirkti žemes ir namus, steigti mokyklas, našlaičiams ir pasenusiems žmonėms prieglaudos namus ir statyti lietuvių bažnyčias;

b) steigti darbininkų biržas, kur bendradarbiai lietuviai pagalbą galėtų rasti darbo ieškodami;

c) sušelpti mirusio nario giminaičius.

unnamed
Ilgainiui, keičiantis gyvenimo sąlygoms, pagrindine SLA funkcija tapo visokeriopos šalpos organizavimas. Draugijos lėšomis remti ne tik lietuviai asmenys, bet ir lietuviškos organizacijos. Vykdyta intensyvi lituanistinės spaudos leidyba. Ilgus metus iš Niujorke esančios draugijos būstinės pasaulio lietuviams žinias į namus nešė organizacijos laikraštis „Tėvynė“.


Šiandien SLA išgyvena transformacijos laikotarpį. Atsisakyta šalpos funkcijos, tačiau įkurta galerija SLA307. Joje Niujorko visuomenei pristatomos įvairios meno parodos, vyksta renginiai. Susivienijimo būstinėje uoliai darbuojasi savanoriai, ne tik organizuodami renginius ir gražindami aplinką, tačiau ir rūpindamiesi pastato rūsyje esančiu didžiuliu organizacijos archyvu bei biblioteka.

unnamed-3Būtent į pagalbą jiems ir atvyko viešnios iš Lietuvos. Giedrė visą savo laiką ir dėmesį iki šiol skyrė knygų peržiūrai, aprašymui ir atrankai (dalis jų keliaus į Lietuvos nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką ir papildys jos fondus). Sigita ir Neringa kruopščiai peržiūrėjo archyvus ir pamėgino susisteminti ten esančią informaciją. Spalio 14 d. SLA būstinėje įvyks svečių susitikimas su Niujorko lietuvių bendruomene, kurio metu bus aptarti archyvo tvarkymo klausimai ir tolesnio bendradarbiavimo perspektyvos.


G. Milerytės-Japertienės ir  N. Betingienės nuotr.