Pirmojo lietuvio Amerikoje darbai ir vargai

Dalia Cidzikaitė


Aleksandras Karolis Kuršius

Lietuviai Aleksandrą Karolį Kuršių laiko pirmuoju lietuviu, apie kurio apsilankymą Amerikos žemyne, turima duomenų. 1659 metų birželį atplaukęs į olandų kolonistų Manhatano saloje įkurtą Naująjį Amsterdamą (dabartinį New Yorką), Kuršius tapo pirmuoju šio miesto lotynų kalbos mokytoju ir pirmuoju gydytoju. Šaltiniai mini, jog Kuršius buvo pasamdytas su 500 florinų alga, jam taip pat buvo paskirta 100 florinų prekėms, kurias jis gavo atvykęs į vietą. Be to, jis gavo sodui ir darbui patogios žemės sklypą dabartiniame Manhatane ir galimybę mokyti privačiai. Taip pat žinoma, jog mokytojauti lietuviui ilgai neteko. Rašoma, jog, 1661 metais kilus ginčui dėl algos dydžio, Kuršius paliko Naujojo pasaulio krantus ir sugrįžo į Europą. Toliau skaityti „Pirmojo lietuvio Amerikoje darbai ir vargai”