Mokslinių straipsnių rinkinio „Holokaustas nacių okupuotose Rytų ir Vakarų Europos valstybėse: tyrimai ir atmintis“ pristatymas.

Lapkričio 27 d. 17 val. Valstybingumo erdvėje vyks mokslinių straipsnių rinkinio „Holokaustas nacių okupuotose Rytų ir Vakarų Europos valstybėse: tyrimai ir atmintis“ pristatymas.

Leidinį pristatys ir diskusijoje dalyvaus Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriato atstovai Ronaldas Račinskas ir Ingrida Vilkienė, Kauno IX forto muziejaus darbuotojas Marius Pečiulis, istorikai Zigmas Vitkus (Klaipėdos universitetas) ir Dainius Noreika (Vilniaus universitetas).

Holokaustas yra vienas iš skaudžiausių įvykių XX a. Europos istorijoje, o jo simboliai, reikšmė, religinės interpretacijos, atmintis ir įamžinimo formos neprarado aktualumo praėjus daugiau nei 70 metų.

Mokslinių straipsnių rinkinyje „Holokaustas  nacių okupuotose Rytų  ir Vakarų Europos valstybėse:  tyrimai ir atmintis“  yra lyginama ir tyrinėjama genocidinė nacistų politika žydų tautos atžvilgiu Europoje ir Lietuvoje, holokausto Lietuvoje specifika ir kontroversiniai klausimai, holokausto tyrimai ir šios problemos recepcija Lietuvoje ir Ukrainoje, žydų genocido memorialai ir atminimo vietos įvairiose Lietuvos ir Lenkijos vietovėse, ideologiniai holokausto atminties panaudojimo klausimai, antisemitinė propaganda Lietuvoje ir Latvijoje Antrojo pasaulinio karo metais bei antisemitiniai incidentai sovietinėje Lietuvoje.

Autorių siekis – padėti visuomenei  įsisąmoninti holokausto patyrimą Lietuvoje bei Europoje ir suvokti, kokių pasekmių gali atnešti nepakantumo kitos tautybės ar rasės žmonėms kurstymas ir kraštutinio nacionalizmo formos.

Platų probleminį tyrimų lauką apimantis mokslinių straipsnių rinkinys yra aktualus ne tik akademinei, bet ir plačiajai visuomenei: vyresniųjų klasių moksleiviams, studentams, taip pat visiems besidomintiems Antrojo pasaulinio karo, žydų tautos ir Holokausto istorija bei istorine atmintimi.

Kviečiame.