Šimtametis „Draugas“ – ne tik internete, bet ir pritaikytas paieškai

Dalia Cidzikaitė


Taip atrodo Draugo archyvų paieškos langas

Netrukus pasirodysiančiame Lithuanian Heritage rugsėjo-spalio mėn. numeryje lietuviškos diasporos tyrinėtojų laukia džiugi žinia – kitais metais internete bus galima sklaidyti beveik visus – 99 proc. – vieno iš seniausių (pradėtas leisti kaip savaitraštis 1909 m. Wilkes Barre, PA) ir ilgiausiai už Lietuvos ribų leidžiamo laikraščio Draugas archyvinių numerių!

Draugo skaitmeninimo projektas, prasidėjęs apie 2008 metus, nuėjo ilgą ir duobėtą kelią. Ne vieną kartą atrodė, kad projektas yra pasmerktas, nes trūko ne tik finansų jį įgyvendinti, bet nebuvo ir realių techninių galimybių. Jonas Daugirdas, projekto iniciatorius ir pagrindinis jo įgyvendintojas, savo straipsnyje „The Draugas Digital Archyve“ (Skaitmeninis Draugo archyvas) nuosekliai pasakoja laikraščio skaitmeninimo kelius ir klystkelius.

Šiandien suskaitmenintą Draugą jau galima skaityti paties laikraščio interneto svetainėje (https://www.draugas.org/archyvas-paieska-search/). Ne tik skaityti, bet ir savo kompiuteryje pdf formatu išsaugoti jus dominantį numerį ir vykdyti jame paiešką, pasididinus jį iki jums reikalingo dydžio. Laikraščio straipsnių, autorių, pavienių žodžių paieška galima ir per „Google“ paieškos sistemą. Šių svarbių funkcijų ypač trūko Epaveldas.lt svetainėje, kurioje taip pat galima rasti nemažą dalį Draugo numerių.

Dar viena gera žinia – Draugo numeriai nuo 1909 iki 2007 metų internete prieinami nemokamai. Be to, laikraščio Tarybos pasirašyta sutartis su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka suteikia teisę bibliotekai suskaitmenintus Draugo archyvinius numerius įkelti į Epaveldas.lt svetainę.

Pirmasis Draugo kultūrinio priedo puslapis, 1949 m. lapkričio 19 d.

Šiuo metu projekto vykdytojai bando užlopyti skaitmeninimo metu paliktas spragas. Iki kitų metų pabaigos jie planuoja suskaitmeninti trūkstamus Draugo numerius, ypač iš Antrojo pasaulinio karo laikotarpio. Artimiausiuose projekto autorių planuose – ir nuo 1949 metų leidžiamo Draugo kultūrinio priedo „Mokslas, menas ir literatūra“ paieškai draugiškos autorių ir straipsnių duomenų bazės sudarymas. O kas po to? O po to teliks vos 1 proc. ir galbūt ne mažiau svarbesnių išeivijoje leistų ar tebeleidžiamų laikraščių kaip Dirva, Naujienos, Darbininkas, Keleivis ir kt. skaitmeninimas.