Paroda „Lietuva brangi šalelė“

Minint Vydūno 150-ąsias gimimo metines Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje Retų knygų ir rankraščių skaitykloje atidaroma paroda, supažindinanti su išskirtinės asmenybės knygų kelią liudijančiais dokumentais. Vilhelmas Storosta-Vydūnas (1868–1953) savo gyvenimą skyrė Lietuvos dvasiniam augimui, tautinės savigarbos puoselėjimui ir asmenybės tobulėjimui. Rašytojas, filosofas džiaugėsi Lietuvos žmonių pasiekimais ir sielojosi dėl negandų, savo straipsniuose patardavo, kaip išmintingiau reiktų elgtis tam tikrose situacijose.

Vydūno veikla jungė Didžiąją ir Mažąją Lietuvas, dėl savo veiklos jam teko kentėti nuo nacių ir pažinti tremties kartumą. Vien Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje saugoma 55 pavadinimų Vydūno knygos, nuo komedijos „Kur prots?“ iki veikalo „Tauresnio žmoniškumo užtekėjimas (kada karų nebebus)“. Visuomenininkas dalyvavo įvairių Mažosios Lietuvos lietuvių draugijų veikloje, redagavo ir leido to krašto lietuvių spaudą.

Svarbią vietą tarp Vydūno skleistų idėjų užima rašytojo straipsniai apie likimo dėsnį, žmogaus suvokimą, sveikatos ir laimės santykį.  Šios Vydūno mintys aktualios ir šiandien. Straipsnis „Žmogaus susivokimas“, karui grįžtant į Lietuvą, nebuvo paskelbtas. Vydūno atminimas gyvas. Mūsų dienomis veikia Vydūno draugija, jo vardo mokyklos, teikiama Vydūno premija, žmonės aktyviai skaito daugiatomius Vydūno raštus, miestuose stovi jam skirti paminklai, rašytojo vardu vadinamos gatvės.

Parodoje pristatomi Vydūno straipsniai, rašyti į Lietuvos spaudą, ir jo laiškai įvairiems žmonėms: Mstislavui Dobužinskiui, Eduardui Volteriui, Antanui Žmuidzinavičiui, „Kario“ žurnalui. Taip pat bus galimybė susipažinti su neskelbtu rašytojo straipsniu „Žmogaus susivokimas“ ir apžiūrėti Petro Rimšos iliustraciją Vydūno knygai „Amžinoji ugnis“.

Parodą rengė Vytautas Smilgevičius. Dailininkas Jokūbas Zovė.

Trumpai apie parodą

Data rugsėjo 5 d. – spalio 8 d.
Laikas skaityklos darbo laiku
Vieta Retų knygų ir rankraščių skaitykla, V a. (533 kab.)
Dalyvavimas įėjimas laisvas
Daugiau informacijos socialiniame tinkle „Facebook“ ›