Nacionalinės bibliotekos istoriją liudija ir degtukų dėžučių etiketės

Parengė Rima Dirsytė


2019-aisiais metais Nacionalinė biblioteka mini savo veiklos šimtmetį. Ne mažiau reikšmingas buvo ir pusamžio veiklos metų jubiliejus. Ta proga 1969 metais  buvo išleistas informacinis leidinys („trumpa istorinė apybraiža“ – kaip rašoma pratarmėje)[1]apie bibliotekos veiklą per praėjusius 50 metų ir to meto aktualijas, pasirodė ne vienas straipsnis, vyko renginiai. Įdomu paminėti, kad bibliotekos jubiliejui buvo išleista ir degtukų dėžučių etikečių serija.

Žmonės kolekcionuoja įvairius daiktus, nenaudojamus pagal pirminę paskirtį, tačiau turinčius mokslinę, istorinę, meninę, komercinę arba kitokią vertę. Tarp kolekcionavimų rūšių minima ir filumenija [graik. phileo – mėgstu + lot. lumen – šviesa] – degtukų dėžučių etikečių rinkimas.  Šis pavadinimas atsirado tik 4-ajame XX a. dešimtmetyje, nors kolekcionavimas neabejotinai pradėtas daug anksčiau.  Manoma, kad degtukų „pirmtakai“ Kinijoje buvo žinomi jau X amžiuje, Europoje jie pasirodė viduramžiais, o dabar naudojamus degtukus  XIX a. viduryje  išrado švedai. Netrukus degtukų fabrikai įkurti ir Lietuvoje. Tarpukariu  degtukus gamino tik „Liepsnos“ fabrikas Kaune, Vilijampolėje (veikė 1926–2007 m.). Sovietiniais metais fabrikas buvo nacionalizuotas,1958 m. įtrauktas į medžio apdirbimo kombinato „Startas“ sudėtį ir nuo 1959 iki 1975 m. degtukus gamino šiuo pavadinimu, vėliau sugrąžintas senasis pavadinimas.

Paprastai degtukų dėžutės turi etiketes, kurių tiesioginė paskirtis –  nurodyti dėžutės viršų. Kartu jos gali būti puiki reklamos ar kitokios informacijos sklaidos priemonė. Mūsų atveju tai proginė etiketė –„50 metų  LTSR valst. resp. bibliotekai“. Deja, nepavyko sužinoti kas buvo (o gal yra ?) etikečių autorius. Informaciją, akivaizdu, pateikė bibliotekos darbuotojai, tačiau dailininkas etiketėje neįvardintas. Taip pat neparašyta kur, kas  (kitose etiketėse minimos „Giedros“ ir K. Požėlos spaustuvės) ir kada (galime spėti – 1969 ar kokiais metais anksčiau) etiketes spausdinto, nenurodytas jų tiražas. Seriją sudaro 14 etikečių, išspausdintų skirtingų spalvų  popieriuje. Jose galime pamatyti bibliotekos fasadą, sužinoti, kad lituanistikos fondas 1969 m. turėjo 105.000 spaudinių, kad per paskutinius 30 metų bibliotekos skaitytojų padaugėjo 17 kartų, o fondas padidėjo net 117 kartų ! Etiketės informuoja, kad biblioteka atlieka metodinio darbo, bibliografinės informacijos centro funkcijas; jos kviečia  aplankyti vaizduojamojo meno skyrių, naudotis muzikine fonoteka, tarpbibliotekiniu abonementu, telefonais-automatiniais informatoriais, skaityti žurnalą „Bibliotekų darbas“, lankyti parodas, nepamiršti lėlių teatro… Žinant, kad tuo metu žiebtuvėliai nebuvo plačiai paplitę, dauguma žmonių namuose naudojo degtukus, gaminamus milijoniniais vienetais, informacija apie biblioteką pasiekė tikrai didelę dalį Lietuvos (ir turbūt ne tik Lietuvos) gyventojų.

Šios ir dar daug kitų degtukų dėžučių etikečių  saugomos Retų knygų ir rankraščių skyriuje, ilgamečio bibliotekos darbuotojo, kultūros veikėjo, bibliografo, vertėjo, literatūrologo Stasio Tomonio (1915–1992) fonde.  Archyvą 2015 m. bibliotekai perdavė jo dukterys. Fonde saugomi net 38 segtuvai etikečių, išleistų Lietuvoje, kitose to meto Sovietų Sąjungos respublikose, Lenkijoje, Vengrijoje, Belgijoje, Šveicarijoje ir daugelyje kitų Europos šalių, net Japonijoje ir Kinijoje. Atskirai rinktos teminės etiketės (pvz.: Lietuvos miestų herbai, turizmas, sportas, menas, šventės ir kt.). Sprendžiant iš užrašų ant segtuvų, etiketes kolekcionavo Stasys Tomonis su vaikais Jūrate ir Mindaugu.

Lietuvoje degtukų dėžučių etikečių kolekcionierių yra ne vienas, savo fonduose jų turi ir muziejai, buvo surengta ne viena paroda ir žadamas išleisti lietuviškų degtukų dėžučių etikečių katalogas, kuris, tikimės, suteiktų daugiau informacijos apie šiuos mažo formato grafikos kūrinius. Tad  norime  pasidžiaugti mūsų skyriuje saugoma tikrai solidžia kolekcija.

O ar žinote kas „sierčikus“ perkrikštijo į degtukus ? Tai literatūrinės lietuvių kalbos normintojas kalbininkas Jonas Jablonskis.


[1] Respublikinė biblioteka, 1919-1969 / [sudarė ir redagavo St. Elsbergas, A. Lukošiūnas, St. Skrodenis] ; [ats. redaktorius V. Jurgaitis]. – Vilnius : [Lietuvos TSR valstybinė respublikinė biblioteka], 1969 (Vilnius : Pergalė). – 159, [3] p.