Knygos „The Story of BATUN – Baltic Appeal to the United Nations (1966–1991)“ pristatymas

2018 m. pavasarį pasirodžiusi išskirtinė knyga „The Story of BATUN – Baltic Appeal to the United Nations (1966–1991)“, liudijanti apie trijų Baltijos šalių nepriklausomybės siekį, – tai Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvenančios estų kilmės Sirje Okas Ainso knyga-šaltinių rinkinys. Šio unikalaus leidinio pristatymas ir pokalbis su autore rugsėjo 12 d. vyks Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Renginį moderuos diasporos tyrėja dr. Ina Ėmužienė. Knygos pristatymas vyks anglų kalba.

BATUN – tai XX a. septintajame dešimtmetyje radęsis lietuvių, latvių ir estų išeivių judėjimas, siekęs Baltijos valstybių nepriklausomybės ir narystės Jungtinėse Tautose (JT). Įvade sakoma, kad knygos tikslas – įamžinti BATUN veiklą ir priminti šios organizacijos aktyvistus. Tai – tik antras leidinys, skirtas šio judėjimo istorijai.

Knygoje pristatomas istorinis Pabaltijo šalių naratyvas, trijų šalių bendrystės pėdsakai BATUN veikloje. Autorė pasakojimą kuria remdamasi dokumentais, nuotraukomis ir asmeninėmis įžvalgomis. Pateikiamos nuotraukos pasakoja apie išeivijos susirinkimus ir šių susirinkimų dalyvius. Monografijoje taip pat pateikiamas archyvinių dokumentų rinkinys, į kurį sugulė ne tik BATUN veiklos dokumentai, bet ir korespondencija su ambasadoriais, organizacijos platintos ir parengtos medžiagos, informacinio leidinio „BATUN News“ pavyzdžiai.

BATUN istorija prasidėjo 1965 m. lapkričio 12–13 d. didžiuliame mitinge Niujorke. Pagrindiniai mitingo organizatoriai buvo Komitetas Lietuvos nepriklausomybei atstatyti. Po šio renginio žengti pirmieji žingsniai siekiant kelti Baltijos šalių okupacijos klausimą, įvyko susitikimai su JT priklausančių šalių ambasadoriais. BATUN per savo veiklos metus ne tik suvienijo tris Baltijos šalis kartu dirbti dėl narystės JT, bet ir parengė daugybę informacinių biuletenių, knygų apie represijas ir žmogaus teisių pažeidimus okupuotose šalyse, taip pat išplatino tūkstančius laiškų ir memorandumų JT šalių diplomatams, įvairioms organizacijoms bei žiniasklaidos priemonėms.

Sirje Okas Ainso – menininkė, ilgametė organizacijos BATUN narė. Knygos autorė užaugo Argentinoje, baigė Buenos Airių universitetą. 1968 m. su šeima persikėlė gyventi į JAV, studijavo menus Niujorko universitete. 1969 m. aktyviai įsitraukė į BATUN veiklą, tapo organizacijos valdybos nare ir buvo deleguota į Jungtinių Tautų organizuojamas misijas, JT Žmogaus teisių komitetą. S. Okas Ainso – pasaulyje žinoma menininkė, kurios darbuose atsispindi daugiakultūriškumas, įvairialypiai interesai. Menininkės paveiksluose dėmesys sutelkiamas į žmogų ir jo istoriją. S. Okas Ainso darbai plačiai eksponuojami Europoje, JAV, Kanadoje.

Trumpai apie renginį

Datarugsėjo 12 d.
Laikas17.30 val.
VietaValstybingumo erdvė, II a.
Trukmė1,5 val.
Dalyvavimasįėjimas laisvas
Daugiau informacijossocialiniame tinkle „Facebook“
Svarburenginys vyks anglų kalba