Luknė BALČIKONYTĖ: knygos „Menu, menu mįslę“ (sud. Vilius Šaulys) anotacija

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos kūrybiškiausios knygų anotacijos konkurso „Pasaulis mano knygų lentynoje“ dalyvės darbas. Autorė mokosi Detroito Žiburio lituanistinėje mokykloje (JAV).


Autorės knygų lentyna