Nacionalinę biblioteką pasiekė naujos knygos apie LDK istoriją

Atrinko ir parengė Vaclava Filipovič


Ольгерд / Виктор Чаропко. – Минск : Адукацыя i выхаванне, 2019. – 94, [2] p. : iliustr., faks., portr., žml.. – (Великие князья ВКЛ)

Bibliogr.: p. 94

ISBN 978-985-7191-94-9

Свидригайло / Виктор Чаропко. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2019. – 94, [2] p. : iliustr., faks., portr., žml.. – (Великие князья ВКЛ)

Bibliogr.: p. 94

ISBN 978-985-599-050-6

Baltarusių rašytojo ir istoriko V. Čaropkos knygos „Algirdas“ ir „Švitrigaila“ tęsia knygų seriją „LDK didieji kunigaikščiai“. Daugybė spalvotų iliustracijų papildo kunigaikščių gyvenimų aprašymus ir leidžia geriau suprasti aprašytų įvykių istorinę atmosferą.


Великое Княжество Литовское, Русское и Жемайтское : от предпосылок к созданию до Люблинской унии 1569 года / М.В. Мартинович. – 2-е изд.. – Минск : Р.М. Цимберов, 2018. – 621, [1] p. : iliustr., faks., herbai, portr.. – (Серия „Такая история”)

Bibliogr.: p. 611-620

ISBN 978-985-90473-1-2

Baltarusių istoriko M. Martinovičiaus knygoje išsamiai nagrinėjamas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, Rusijos ir Žemaitijos atsiradimas, formavimasis ir raida X-XVI amžių Rytų Europos istorinio konteksto mastu. Atskleidžiama ekonominė ir socialinė LDK raida, pradedant nuo šios valstybės atsiradimo prielaidų, analizuojama LDK politinių ir teisinių institucijų raida, XIV-XVI amžių sąjungų su Lenkijos karalyste reikšmė. Didelis dėmesys knygoje skiriamas karo istorijai: daug unikalios informacijos apie ginkluotus konfliktus, kuriuose dalyvavo LDK kariai.


Собиратели Руси : Московско-Литовская Русь в XIV ‒ XV веках / Д. И. Иловайский. – Москва : Академический проект, 2017. – 521, [2] p.. – (Технологии истории)

Bibliogr. išnašose

ISBN 978-5-8291-1851-8


Tai rusų istoriko D. Ilovaiskio (1832-1920) darbas, kuriame, remiantis istorinių šaltiniais iki XIX a. vidurio, analizuojamas Maskvos iškilimo laikotarpis, susijęs su Ivano Kalitos ir jo sūnų valdymu, su Dmitrijaus Donskojaus, Vasilijaus I ir Vasilijaus II, Ivano III Didžiojo valdymu. Šiame tome nagrinėjami du šimtmečiai – XIV ir XV. Reikia pažymėti, kad D.Ilovaiskis, garsus konservatyvių pažiūrų mokslininkas, savo išleistoje studijoje išaukština Lietuvos didįjį kunigaikštį, taip pat pirmąjį Lietuvos karalių, Mindaugą.