Rugpjūčio 25 d. gimė tapytojas, grafikas, įstabaus meninio pasaulio kūrėjas Kazys Šimonis

Parengė Irmina Abramovienė


Kazys Šimonis  – dailininkas iš pašaukimo, kurio kūryba – unikalus profesionalios ir folklorinės kūrybos dermės pavyzdys. Kūrybinį palikimą sudaro apie 2000 kūrinių: įvairios stilistikos peizažai, portretai, fantastiniai paveikslai, grafikos darbai. Menininkas taip pat kūrė ekslibrisus, plakatus, pašto ženklų projektus, dekoracijas ir scenos kostiumus Kazio Binkio, Vinco Krėvės, Kazio Jurašūno spektakliams, piešė iliustracijas vadovėliams bei lietuvių tautosakos leidiniams, išleido apsakymų rinkinį „Girių giesmės“ (1936 m.), parašė autobiografinę atsiminimų knygą „Gyvenimo nuotrupos“ (1959 m.). Nuo jaunystės domėjosi istorija, archeologija ir etnografija. Vėlesniais metais ekspedicijose rinko ir piešė liaudies meno dirbinius, architektūros paminklus.

K. Šimonio kūryba priskiriama folkloriniam modernizmui, primityvizmui, tačiau kitaip nei iškilieji primityvistai (Anri Ruso, Nikas Pirosmanis, ankstyvasis Markas Šagalas), kurie buvo susiję su miesto folkloru, dailininkas įkvėpimo sėmėsi iš archaiškosios, kaimiškosios lietuvių pasaulėjautos. Ankstyvoji kūryba paveikta Mikalojaus Konstantino Čiurlionio įtakos, kurios įkvėptas savo paveiksluose perteikė kosminius įvaizdžius, jų pagonišką ir visuotinę simboliką. Kūryboje taip pat juntama XX a. pr. vyravusių meno srovių įtaka: kubizmo, ekspresionizmo, lučizmo išraiškos priemonės. Gyvenant Prancūzijoje (1926–1927 m.) didelę įtaką darė primityvizmo mokyklos dailė. Tačiau K. Šimonio niekada nevaržė jokios mokyklos tradicijos, jis nepaisė nei įprastų folkloro kanonų, kurie būdingi liaudies menui. Pasak dailėtyrininkės Nijolės Tumėnienės, „nors dailininkas dažniausiai siekė išreikšti save ir labiausiai pasikliovė savo fantazijos regėjimais, tačiau kad ir kaip paradoksalu būtų, jį visada traukė natūrali gamta. Nesuvokus jo vidinio ryšio su modernu, sunku būtų suprasti tokį kūrybos dvylipumą. Realistiniai vaizdai greta stilizuotų, sudvasintų, ritmiškų – toks Šimonio stiliaus diapazonas.“


Parengta pagal:

  • Kazys Šimonis : [albumas], sud. Nijolė Tumėnienė, Vilnius, 2006, p. 8–23;
  • Zmejevskienė. Kaziui Šimoniui – 125.// Voruta, 2012, rugsėjo 15;
  • „Kazys Šmonis.“ Visuotinė lietuvių enciklopedija. https://www.vle.lt/straipsnis/kazys-simonis/ [interaktyvus].

Virtualioje paveldo svetainėje epaveldas.lt gausu suskaitmenintų K. Šimonio darbų. Pateikiame tik mažą dalį menininko kūrybos, kuria galima pasigrožėti epaveldas.lt:

Paveikslai:

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LDM/1_935529

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LDM/1_1037856

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LDM/1_1057979

Piešiniai:

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LDM/1_1036846

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LDM/1_911478

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LDM/1_1036831

Sukurti pašto ženklai:

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/CDM/LIMIS-320518738

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/CDM/LIMIS-320518389

Iliustruotos knygos:

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/SAVB/C150000142817

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/SAVB/C150000143246

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003929814