In memoriam: Romualdas J. Misiūnas (1945–2021)

Iš kairės: iš kairės: Kęstutis Nastopka, Jolanta Budriūnienė, Tomas Venclova, Romualdas J. Misiūnas. Vilniaus knygų mugė, 2013 m. vasaris. Vaizdo įrašas>>

Netekome lietuvių išeivijos veikėjo, istoriko, diplomato Romualdo J. Misiūno.

Nacionalinės bibliotekos Lituanistikos skyriuje jo pavardė buvo puikiai žinoma. 2013 m. Misiūnas dalyvavo Vilniaus knygų mugėje pristatant tuometiniame Nacionalinės bibliotekos Lituanikos skyriuje parengtą leidinį „Tomas Venclova: bibliografijos rodyklė (1956–2011)“. Misiūno pavardė vis pasirodo Venclovos „Laisvėjimo dienoraščiuose“, kuriuos skelbia žurnalas „Literatūra ir menas“.[1]

Misiūno mintis ir darbus liudys knygos, straipsniai įvairiuose leidiniuose. Atskiro paminėjimo verta knyga „The Baltic states : years of dependence, 1940-1980“, kurią Misiūnas kartu su estų akademiku Reinu Taagepera parengė dar Šaltojo karo metais. 1983 m. knyga išėjo tiek JAV[2], tiek Europoje[3], vėliau papildyta ir perleista[4]. Išleista ir lietuvių kalba.[5] Taip pat verta pabrėžti, kad Misiūnas buvo 1984–1989 m. ėjusio žurnalo „Baltic Forum“ [6]redakcinės kolegijos pirmininkas.

Misiūnas gimė 1945 m. Švedijoje, lietuvių emigrantų šeimoje. Didelę gyvenimo dalį praleido JAV. Bakalauro laipsnį įgijo Lojolos universitete (Čikaga), magistro ir daktaro – Jeilio universitete. Gyvenimą susiejo su akademiniu pasauliu. Rinko medžiagą ir studijas gilino Europoje, dėstė JAV universitetuose.[7]  Kita svarbi darbinio gyvenimo dalis – diplomatija. Kaip minima LR užsienio reikalų ministerijos puslapyje[8], 1996–2001 m. Misiūnas ėjo Lietuvos ambasadoriaus Izraelyje pareigas, taip pat buvo akredituotas Pietų Afrikos Respublikai, daug prisidėjo prie Lietuvos dvišalių santykių su Izraeliu bei kitomis Artimųjų Rytų valstybėmis plėtojimo, būdamas vienintelis to laikmečio Lietuvos diplomatinis atstovas regione.


[1] Pvz.: Laisvėjimo dienoraščiai, 1990 (XXXIV)/ Tomas Venclova // 2020, Nr. 13 (liep. 10); Laisvėjimo dienoraščiai, 1991 (IX)/ Tomas Venclova // 2021, Nr. 13 (liep. 9).

[2] Berkeley, Calif. : University of California Press, 1983

[3] London : Hurst, 1983

[4] The Baltic states : years of dependence, 1940-1990 / Romuald J. Misiunas, Rein Taagepera. – Expanded and updated ed. – Berkeley; Los Angeles : University of California Press, 1993; The Baltic States : years of dependence, 1940-1990. – Expanded and updated ed. – c1993. 

[5] Baltijos valstybės : priklausomybės metai, 1940–1980 / Romualdas J. Misiūnas, Reinas Taagepera. – Vilnius : Mintis, 1992.

[6] Gothenburg : MH International Design and Publications AB, 1984-1989

[7] Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai :biografijų žinynas. T.1: A-M /redaktoriai Antanas Balašaitis ir kt. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų institutas,1998. P. 692.

[8] Ministras G. Landsbergis reiškia užuojautą dėl ambasadoriaus R. J. Misiūno mirties. URM.LT, 2021-10-20.Preiga: https://www.urm.lt/default/lt/naujienos/ministras-g-landsbergis-reiskia-uzuojauta-del-ambasadoriaus-r-j-misiuno-mirties

Viena mintis apie „In memoriam: Romualdas J. Misiūnas (1945–2021)“

Komentarai uždrausti.