Iš tarpukario laikraščių. Apie plaukus ir protą

Jeigu tikėsime 1930 m. vasario 20-osios „Lietuvos žiniomis“, vienas vokiečių medikas  būtų pritaręs patarlei „Ilgas plaukas, trumpas protas“ (beje, ši patarlė yra tarptautinė[1]): „Mediko nuomone, smagenys [smegenys] kliudą plaukams augti, nes atima iš jų kraują. […] Plikė esanti geriausias ir tikriausias protingumo ir išminties įrodymas. […] Kas del to, kad jo teorija prieštaraujanti faktams, medikas atsako: „nuo to tik blogiau faktams “.


[1] Giedrė Bufienė, „Boba lietuvių patarlėse ir priežodžiuose.“ Tautosakos darbai, 16(23),  2002, 63.

Lietuviški Dantės

„Dabar Kaune paplitusi tokia paskala, būk vienas Šančių gyventojas pramiegojęs 21 d. Atsibudęs jis pasakojęs buvęs aname pasaulyje, matęs pragarą, čysčių ir peklą. <…> Jis parsinešęs iš ten daug paslapčių, kurių niekam išduoti negalįs.“


Lietuvos žinios. – 1923 m., bal. 17 (Nr. 85), p. 3