Istorinių įvykių atspindžiai Lituanikos fondo dokumentuose: Vatikano valstybės sukūrimas

Il VaticanoPasaulį apskriejo žinia apie popiežiaus Benedikto XVI atsistatydinimą. Todėl šiomis dienomis ypač daug kalbama apie Vatikaną. Verta prisiminti, kad būtent vasario 11 dieną 1929 metais popiežius Pijus XI pasirašė su Italijos vyriausybe Laterano susitarimą, kuriuo remiantis oficialiai buvo sukurta nepriklausoma Vatikano valstybė, ir Romos katalikų bažnyčia įgavo išskirtinį statusą Italijoje.

Vatikano miestas-valstybė su Šv. Petro aikšte centre, užima vos 0,44 km². Joje gyvena mažiau nei 1000 piliečių. Tačiau vargu, ar kokioje nors kitoje pasaulio vietoje aptiksite daugiau meno lobių ir prabangos nei šioje nykštukinėje valstybėje – visas Vatikanas yra kultūros paminklas. O Vatikano slaptasis archyvas ir Vatikano apaštalinė biblioteka yra vienos didžiausių ir svarbiausių pasaulyje knygų ir rankraščių saugyklų, sukaupusių neįkainojamus rašytinio kultūros paveldo turtus. Sakoma, kad Vatikano apaštalinėje bibliotekoje saugoma daugiau nei 1,1 milijono tomų knygų ir 72 tūkstančiai rankraščių aplankų. Juose taip pat yra saugomi itin svarbūs Lietuvos istorijos dokumentai nuo XIII a. iki šių dienų – Lietuvos valdovų aktai, popiežių laiškų Lietuvos valdovams, vyskupams, didikams nuorašai, gausi medžiaga Lietuvos Bažnyčios, valstybės ir kultūros istorijai. 

Besidomintiems Vatikano istorija daugiau informacijos Lituanikos fonde saugomuose leidiniuose:

Lozoraičių biblioteka:

The building / Gabriella Delfini Filippi. – Vatican City : Pontifical Academy of Sciencies, 1986.

La Città del Vaticano. – Roma : Ente provinciale per il turismo di Roma, [1957].

Le Vatican / par L’abbé Édouard Devoghel. – [Paris] : Librairie Bloud & Gay, 1927.

Vaticano minore : altri scritti vaticani / Silvio Negro. – Vicenza : N. Pozza, 1963.

Lo stato della Città del Vaticano / Carlo Pacelli. – Firenze : G.C. Sansoni, [1946].

Connaissance du Vatican / Paul Poupard ; préface de Angelo dell’Acqua. – Paris : Beauchesne, 1967.

Il Vaticano : storia e segreti : il sacro e il profano in due millenni della Santa Sede: vicende religiose, politiche e finanziarie di uno Stato in perenne equilibrio tra santità e autoritarismo, dogmatismo e vocazione, mecenatismo e sete di potere / Claudio Rendina. – Roma : Newton Compton, 1986.

Vaticano / a cura di Giovanni Fallani e Mario Escobar. – Firenze : G.C. Sansoni, 1946.

 Eglė Karalienė