XIV-asis Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas kviečia pažinti pasaulio Lietuvą

kongresasPažinti pasaulio Lietuvą! – tokiu skambiu šūkiu kviečiama į XIV-ąjį Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresą (PLJK). PLJK šaukiamas kas 3-4 metus. Tai svarbiausias Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) organas, kuris nustato organizacijos veiklos gaires ir renka naują PLJS valdybą. Paskutinis Kongresas vyko Pietų Amerikoje 2009 metais. Tada buvo nuspręsta, jog 2013-aisiais metais valdybos nariai susitiks jau Europoje – Jungtinėje Karalystėje ir Lietuvoje. Tai jau antrasis pasaulio lietuvių jaunimo susitikimas nepriklausomoje Lietuvoje. Daugiau nei iš 30-ies valstybių  į susitikimą atvykę atstovai dalyvaus studijų bei kultūros programose. Kongrese dalyvauja 120 atstovų, kurie yra renkami pagal PLJK atstovų suvažiavimo nuostatas. Atstovus renka lietuvių jaunimo sajungos. Pirmasis PLJK įvyko 1966 metais JAV. Tai puikus laikas susitikti pasaulio lietuvių jaunimui, aptarti darbus, suplanuoti naujus, dalintis patirtimis ir mintimis. Kaip 1979 metais Pasaulio lietuvyje rašė kongreso dalyvis Linas Rimkus: „pirmas kartas, kad kongreso atstovai susiprato, kad jie ne vokiečiai, ne australai, ne amerikiečiai, kanadiečiai, o kad esą lietuviai, tos pačios tautos nariai“. 

Preliminari XIV-ojo PLJS Kongreso programa

Liepos 1d. – Dalyvių atvykimas į Londoną. Dalyvavimas Lietuvos Pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai pradžios paminėjimo renginiuose. Kultūrinės ekskursijos po Londoną.

Liepos 2d. – Londono pažinimas bei iškilminga XIV-ojo Kongreso atidarymo vakarienė, kurioje Kongreso dalyvius sveikins kviestiniai svečiai.

Liepos 3 – 7 d. – Studijų dienos.

Studijų dienų metu lietuvių jaunimas galės išgirsti žymių Lietuvos žmonių pranešimus, dalyvaus įvairiose diskusijose, seminaruose, kūrybinėse dirbtuvėse bei rinks naują PLJS valdybą.

Liepos 8-9 d. – Kultūrinė programa.

PLJS Kongreso dalyviai turės progą pažinti senovinę, klasikinę bei populiariąją Jungtinę Karalystę.

Susipažįstant su senovine šalies dalimi, dalyviai aplankys vieną seniausių miestų Bath. Klasikinę dalį pristatys Oxford miesto lietuvių studentų bendruomenė. Populiariąją Didžiosios Britanijos kultūrą dalyviai pažins Brighton mieste, kur turės galimybę pasimėgauti šalies pajūriu, atsipalaiduoti po įtemptų studijų dienų bei pasiruošti kelionei į Lietuvą.

Liepos 10-14 d. – Stovykla Lietuvoje.

Dalyviams bus surengtos pažintinės programos po žymias Lietuvos vietas. Taip pat lauks dviejų dienų poilsinė programa sodyboje.

Vienu iš svarbiausių programos Lietuvoje akcentu taps konferencija, kuria bus siekiama atkreipti dėmesį į užsienio lietuvių jaunimo indėlį kuriant Lietuvos įvaizdį pasaulyje, išlaikant lietuvybę bei pritraukiant investicijas į Lietuvą. Šios konferencijos metu lietuvių jaunimas iš viso pasaulio diskutuos su verslo, mokslo, kultūros ir politikos atstovais bei ieškos geriausių sprendimų modernios Lietuvos kūrimui.

Kongreso dalyviai dalyvaus koncerte skirtam Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai, Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio 80-mečiui bei Pasaulio lietuvių vienybės dienai paminėti.

Daugiau informacijos >>