Apie Nacionalinę biblioteką rašo JAV lietuvių laikraštis „Draugas“

Nuo 1909 m. JAV leidžiamas laikraštis „Draugas“ yra bene seniausias be pertraukų einantis leidinys lietuvių kalba. Čikagoje leidžiamame laikraštyje aprėpiamos viso pasaulio lietuviams aktualios temos. Šiemet gegužės mėn. pabaigoje šiame leidinyje pasirodė net trys tekstai apie Lietuvos nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką.

Du išsamūs straipsniai publikuojami šeštadieniniame „Draugo“ priede „Kultūra“. Gegužės 24 d. numeryje skelbiamas Audronės V. Škiudaitės parengtas tekstas „M. Mažvydo biblioteka saugo ir išeivijos dvasinį palikimą“. Kokie išeivijos leidiniai saugomi LNB, komentuoja LNB Lituanikos skyriaus vedėja Jolanta Budriūnienė ir LNB Informacinių išteklių formavimo ir vystymo centro direktorė Jolita Steponaitienė. Anot J. Steponaitienės, po 1990 m. iš užsienio plūstelėjo didžiulis leidinių ir rankraščių srautas, kuris pasklido po šalies bibliotekas ir archyvus. LNB labiau akcentavo spausdintą palikimą, kuris ir kaupiamas Lituanikos skyriuje. Pasak J. Budriūnienės, pastaruoju metu skyriaus funkcijos gerokai prasiplėtė – šiandien jau turime didelę dalį skaitmenintos lietuvių išeivijos spaudos (tam pasitarnavo ES lėšomis vykdyti projektai, kuriuose dalyvavo ir Lituanikos skyrius), siekiant visuomenę kuo išsamiau supažindinti su saugomu kultūros paveldu intensyviai vykdomi archyvinio fondo dokumentų bibliografavimo, turinio sklaidos darbai. Pastaraisiais metais ypatingas dėmesys skiriamas dokumentinio paveldo turinio mokslinių tyrimų skatinimui – šioje veikloje pažymėtinas intensyvus bendradarbiavimas su šalies akademine visuomene.

Gegužės 31 d. priede „Kultūra“ pasirodžiusiame straipsnyje „Lietuvos jaunųjų tyrėjų akiratyje – ir lietuvių diaspora“ buvusi „Draugo“ redaktorė, Lituanikos skyriaus vyriausioji tyrėja dr. Dalia Cidzikaitė aptaria gegužės 9 d. LNB vykusį seminarą „Lietuvių diasporos tyrimai: šaltinių įvairovė ir taikymas“. Straipsnio įvadinėje dalyje autorė pabrėžia, kad lietuvių diasporos tyrėjai dirba pavieniui, nevienijami draugijos ar organizacijos. Siekdamas taisyti padėtį, seminarą organizavęs LNB Lituanikos skyrius jaunuosius tyrėjus subūrė po vienu stogu, suteikdamas galimybę pristatyti tyrinėjimų temas ir užmegzti naudingų tarpusavio ryšių.

Tos pačios dienos „Drauge“ publikuojamas ir Ramunės Kubiliūtės tekstas „Nepasimeskime tarp popierių“. Straipsnyje rašoma apie LNB vykdytą Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) projektą. R. Kubiliūtė apgailestauja, kad ne visų išeivijoje leidžiamų spaudinių leidėjai LNB suteikė leidimą skaitmeninti numerius ir skelbti svetainėje epaveldas.lt ir ragina išnaudoti šią galimybę ateityje.