Lituanikos skyriaus viešnia – Kanados lietuvių savaitraščio redaktorė

Praėjusį penktadienį Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje lankėsi viešnia iš Kanados, nuo 1949 metų Kanados lietuvių katalikų kultūros draugijos ,,Žiburiai” leidžiamo lietuviško savaitraščio „Tėviškės žiburiai“ redaktorė Ramūnė Sakalaitė-Jonaitienė.

Iš kairės: renginio moderatorė dr. Dalia Cidzikaitė ir renginio viešnia Ramūnė Sakalaitė-Jonaitienė
Iš kairės: renginio moderatorė dr. Dalia Cidzikaitė ir renginio viešnia Ramūnė Sakalaitė-Jonaitienė

Lituanikos skyriaus suorganizuotame susitikime Kanados lietuvė papasakojo apie jos redaguojamo laikraščio ištakas ir dabartį šiandieninių iššūkių akivaizdoje. Nuo praėjusių metų skaitytojus pasiekiantis ir el. formatu, laikraštis tebėra skaitomas ir prenumeruojamas popieriniu pavidalu. Pasak R. Sakalaitės-Jonaitienės, kadangi dauguma „Tėviškės žiburių“ skaitytojų yra vyresnio amžiaus, ne visi mokantys ar norintys naudotis kompiuteriais, dar keletą metų laikraštis bus spausdinamas popieriuje. Tačiau ji neabejoja, jog ateis laikas, kai „Tėviškės žiburiai“ bus prieinami tik internete.

Viešnia papasakojo apie Kanados lietuvių gyvenimą ir svarbesnius įvykius, apgailestaudama, jog nauja lietuvių emigrantų banga nėra linkusi lankytis Kanados lietuvių bendruomenės bei kitų lietuviškų organizacijų renginiuose. R. Sakalaitė-Jonaitienė pastebėjo, jog, pavyzdžiui, Toronto šiaurėje gyvenantys trečios bangos lietuviai pirmenybę teikia rusakalbių susibūrimams. Dėl šios priežasties yra sunku tiksliai pasakyti, kokio didumo yra trečioji lietuvių emigracijos banga Kanadoje.

Nors Kanados lietuvių veikla nėra tokia aktyvi ir turtinga, kokia ji buvo prieš 30 ar 40 metų, šio krašto lietuviški telkiniai iki šiol mini svarbiausias Lietuvos valstybines šventes, sportuoja, mokosi lietuvių kalbos, šoka, dainuoja, meldžiasi, rūpinasi vyresnio amžiaus tautiečiais, ir, žinoma, rengia labdaros renginius, renkasi popietėms ir vakarienėms prie lietuviško stalo. Lietuvišką veiklą Kanadoje remia ne tik tokios organizacijos kaip Kanados lietuvių fondas, KLB, bet, kitaip nei Jungtinėse Amerikos Valstijose, ir Kanados valdžia bei specialiai tautinėmis mažumomis besirūpinantis departamentas.

„Tėviškės žiburiais“ besidomintys juos gali paskaityti LNB Lituanikos skaitykloje. O į biblioteką negalintys atvykti lankytojai jau ilgiau nei 60 metų leidžiamo Kanados lietuvių savaitraščio puslapius gali pasklaidyti interneto svetainėje www.epaveldas.lt. Tokią galimybę suteikė prieš keletą metų LNB su „Tėviškės žiburiais“ pasirašyta bendradarbiavimo sutartis.

Renginio akimirka
Renginio akimirka