Amerikietis Sibire

Knygos viršelisJohno Edmundo Armono gyvenimo peripetijos primena filmą. Geležinė uždanga padalino Armonų šeimą į dvi dalis: JAV gimęs tėvas Johnas Armonas su penkiamete dukra Donna spėjo iš Lietuvos pabėgti į JAV, o motiną Barbarą su mažuoju Johnu, JAV piliečiu, sovietinė okupacija nubloškė į Sibirą. Kad apsaugotų ir užtikrintų bent kiek geresnę ateitį, motina berniuką primokė sakyti, jog yra našlaitis. Taip Johnas tapo Ivanu, stalininės sistemos globotiniu, o sistema iš vaikų namų nuvedė į sovietinę kariuomenę. Kariuomenėje praleisti metai suveikė kaip didelis pliusas stojant į miškininkystės institutą, kuriame Johnas studijavo su aukštų partinių veikėjų vaikais.

Visgi dvidešimties J. Armonas, jo paties žodžiais, gyvenimą pradėjo iš naujo. Po ilgamečių tėvo ir sesers pastangų (Donna pasiekė net patį Nikitą Chruščiovą, kai šis viešėjo JAV) Johnui su motina buvo leista išvykti pas šeimos narius. JAV Johnas išmoko anglų kalbą, įgijo išsilavinimą ir susikūrė gerovę. 

Fotografijomis iliustruotą knygą „How I became a comrade : An American growing up in Siberian exile“ pagal J. Armono pasakojimą parengė žurnalistas, rašytojas Algis Rukšėnas. Mums šis autorius puikiai žinomas iš publikacijų JAV lietuvių spaudoje. Knygą rasite Lituanikos skyriaus Naujienų lentynoje.