„Misteris pirmasis”

untitled-001Lietuvių kilmės Al Vaitį-Carter galime vadinti „Misteriu pirmuoju”. Savo gyvenime jis užsibrėžė tikslą – visur ir visuomet būti pirmuoju arba (blogiausiu atveju) – paskutiniuoju. „Misterio pirmojo” asmenybė labai domino žiniasklaidą. Dažnai apie jį buvo rašoma JAV spaudoje. 

Al Vaitis (tikroji pavardė Uzdravaitis) gimė Čikagoje 1915 m. liepos 4 d. Pasivadinti Al Carter jis nutarė, kai 4-tame dešimtmetyje tapo būgnininku džiazo orkestre.

Misteris Carter visad nešiodavosi raštus, liudijančius, kad jis buvo pirmasis Čikagos geležinkelio parodos (1950), Seattle Pasaulinės parodos (1962), New Yorko Pasaulinės parodos (1964) bei Montrealio Pasaulinės parodos „Expo’67” (1967) lankytojas. Vairuodamas savo 1951-ųjų „Chevrolet station wagon”, Al Vaitis-Carter buvo pirmasis automobilistas pervažiavęs Tri-State Tollway, Northwest Tollway, Kennedy Expressway, Eisenhower Expressway, Stevenson Expressway ir Calumet Skyway greitkelius. Jis taip pat pirmasis pervažiavo „Straits of Mackinac” tiltą.

Kai Misteris Carter negalėdavo tapti pirmuoju, jis tapdavo paskutiniuoju. Jis buvo paskutinis nupirkęs bilietą į North Shore Electric Railway automatricos reisą 1963 m. Jis taip pat buvo paskutinis keleivis, išlipęs iš tramvajaus, kai jie nustojo kursuoti Čikagoje. Tai buvo 1958 m. birželio 22 d. Misteris Carter paprašė kontrolieriaus, kad autografuotų jo bilietą kaip raštišką to įvykio liudijimą. 1967 m. Al Vaitis paskelbė išeinąs į pensiją, tačiau jis niekaip negalėjo ramiai tupėti vietoje, žinodamas, kad vyksta nauji renginiai.

Daugiau skaitykite > Draugas, 2015, liep. 11 (Nr. 81)

Kviečiame užsukti į Lituanikos skaityklą!