Artėja baigiamieji projekto „Pokalbiai apie emigraciją 2“ debatai Nacionalinėje bibliotekoje

Gegužės 17 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyks baigiamasis jos DPTD Lituanistikos skyriaus vykdomo edukacinių renginių ciklo moksleiviams „Pokalbiai apie emigraciją 2“ renginys, į kurį susirinks rudenį prasidėjusiame projekte dalyvaujantys mokiniai iš Utenos apskrities gimnazijų. Idant pradėtų ruoštis debatams, vyksiantiems per iškilmingą baigiamąjį renginį Nacionalinėje bibliotekoje, balandžio 26 d. projekte dalyvaujantys gimnazistai susitiko Molėtų gimnazijose ir išbandė save debatuose „Patriotiškumas yra svarbiau už pinigus ?!“ .

Molėtų gimnazijoje nuo 2013 m. veikia aktyvus Debatų klubas, sėkmingai dalyvaujantys debatų turnyruose ir integruojantis debatus į įvairių dalykų pamokas bei gimnazijos gyvenimą. Šiam klubui vadovaujanti mokytoja Valentina Zapolskienė, mokykloje dėstanti rusų ir vokiečių kalbas, ir patyrę Debatų klubo nariai „Pokalbių apie emigraciją 2“ dalyvius supažindino su debatų metodu bei forumo debatų stiliumi, kurį ketinama panaudoti baigiamajame renginyje. Džiugu, kad į debatus „Patriotiškumas yra svarbiau už pinigus ?!“ noriai įsitraukė ir kiti „Pokalbiai apie emigraciją 2“ dalyviai.

Priminsime, kad projektas „Pokalbiai apie emigraciją“ gimė 2015 m.: tada bandomasis projektas buvo įgyvendintas Ukmergės A. Smetonos gimnazijoje, o baigiamasis renginys su debatais „Emigracija − ką manai?“ įvyko LR Seime, Konstitucijos salėje, juose dalyvavo tuometinė Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė. 2016 m. vasarą projektas buvo pristatytas JAV, Columbus mieste, vykusioje Tarptautinės bibliotekų asociacijų ir institucijų federacijos (IFLA) konferencijoje.

Sėkmingą pirmąjį projektą lydi didesnis projektas „Pokalbiai apie emigraciją 2“, apimantis penkias Utenos apskrities gimnazijas: Zarasų „Ąžuolo“, Ignalinos, Molėtų, Anykščių Jono Biliūno ir Utenos Dauniškio. Kiekvienoje iš gimnazijų 20 moksleivių grupės klausėsi VDU Lietuvių išeivijos instituto mokslo darbuotojų parengtų paskaitų apie lietuvių diasporos istoriją, kūrybinėse dirbtuvėse susipažino su sakytinės istorijos metodu, mokėsi atlikti interviu, nes kiekvienas projekto dalyvis turės parengti po du interviu su emigravusiais tautiečiais. Ši sakytinės istorijos medžiaga, projektui pasibaigus, bus atiduota saugoti į Molėtų, Anykščių, Zarasų, Ignalinos ir Utenos viešąsias bibliotekas.

Kovo 8 d. gausus „Pokalbiai apie emigraciją 2“dalyvaujančių gimnazistų būrys jau viešėjo Nacionalinėje bibliotekoje, kur susitiko su istoriku prof. habil.dr. Egidijumi Aleksandravičiumi, o vėliau grupėse aptarė ir vieni kitiems pristatė penkias temas: „Būti lietuviu – šlovė ar gėda?“, „Emigracija: kaip „uždirbami“ pinigai?“, „Mobilumas kaip gyvenimo būdas“, „Buvimas lietuviu už Geležinės uždangos“, „Pilietiškumas šiandienos Lietuvoje“.

„Pokalbiai apie emigraciją 2“ – tai Nacionalinės bibliotekos edukacinių renginių ciklas, kuriuo siekiama plėsti mokinių žinias apie emigraciją, taip prisidedant prie jaunimo pilietiškumo ugdymo, tautinės savivokos puoselėjimo. Projekto naujienas galite sekti jo paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“: https://www.facebook.com/pokalbiaiemigracija/