Lietuvos ir Prancūzijos poetas, filosofas, diplomatas ir pranašas Oskaras Milašius

Parengė Vaclava Filipovič


Ex libris Oskaras Milašius. In memoriam Lietuvos rašytojai. / P. Šiaučiūnas. – 1988

Šiemet  sukanka 140 metų nuo žymaus Prancūzijos ir Lietuvos elitinės kultūros atstovo, poeto, filosofo ir Lietuvos diplomato Oskaro Milašiaus gimimo (1877 05 28 – 1939 03 02).

Gimė Čerėjos dvare (dab. Baltarusijos teritorija), Lietuvos bajorų palikuonių šeimoje. 1889 m. išvažiavo mokytis  į Paryžių. Baigęs Žonsono de Saji licėjų studijavo Rytų kalbas. Jis laisvai kalbėjo anglų, vokiečių, italų, ispanų, rusų ir lenkų kalbomis, mokėjo baskų, skaitė lotyniškai ir hebrajiškai.  Jo šnekamoji ir rašytinė prancūzų kalba prilygo XVIII a. prancūzų enciklopedistų kalbai. O. Milašius, nors nemokėjo lietuviškai, tapatino save su lietuvių tauta. Lietuvių kalbą išmoko tarpukariu  –  lankydamasis Lietuvoje. Visą sąmoningą gyvenimą jis pabrėždavo būtent lietuviškąją tapatybę ir ne tik kaip literatas, bet ir kaip lietuvių diplomatas.

Milašiaus poeto kūrybą artima lietuviams savo lyrizmu, širdingumu, svajonėmis ir simboliais, išsiskiriančią  savita pasaulėžiūra, misticizmu bei novatoriškomis ateities vizijomis.

Kai Lietuva atkūrė valstybingumą, 1919 m. dalyvavo Paryžiaus taikos konferencijoje kaip lietuvių delegacijos diplomatinis redaktorius. 1920 m. tapo oficialiu Lietuvos valstybės reikalų įgaliotiniu. 1936 m. jam suteiktas Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaro vardas.

Apibendrinant Oskaro Milašiaus nuopelnus Lietuvai, dera pažymėti, kad rašytojo diplomatinė veikla Lietuvos atstovybėje Paryžiuje, siekiant mūsų krašto Nepriklausomybės pripažinimo, sėkmingas propagandinis darbas rengiant paskaitas ir skelbiant straipsnius bei studijas Lietuvos istorijos, politikos bei kultūros klausimais, lietuviškų dainų ir pasakų vertimai į prancūzų kalbą – tai didžiulis ir svarus indėlis į lietuvių diplomatijos ir kultūros istoriją.

Milašiaus kūriniai yra išversti į anglų, vokiečių, italų, portugalų, ispanų, vengrų, lenkų, čekų, čiuvašų ir kitas kalbas. Apie jį parašyta dešimtys studijų ir monografijų, sukurta muzika jo misterijoms, leidžiamas žurnalas „Milašiaus draugai“.

Oskaro Milašiaus lituanistinę ir politinę publicistiką,  filosofinius etiudus, poezijos rinkinius, romanus ir  pasakas įvairiomis kalbomis galima rasti ir mūsų LNB bibliotekoje.


Oskaro Milašiaus eiles skaito Henrikas Kačinskas  [garso įrašas]:

http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0001664306