Susivienijimo Lietuvių Amerikoje dovanos iš Niujorko

Šiandien į Lietuvos nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką atkeliavo dar keturios dėžės siuntinių iš Amerikos. Niujorke iki šiol veikianti seniausia Amerikos lietuvių organizacija Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA) atsiuntė dovanų – per šimtmetį išsaugotų leidinių, kurie liudija mūsų tėvynainių kultūrinę veiklą, atspindi jų kasdienybės rūpesčius ir švenčių džiaugsmus.

Tarp reikšmingiausių dovanų yra Niujorke leisto laikraščio „Tėvynė“ komplektai (nuo 1970 m. iki 1989 m.), kurių iki šiol neturėjo nė viena Lietuvos kultūros paveldo saugojimo institucija. Taip pat lietuvių socialistų Filadelfijoje leisto laikraščio „Kova“ trūkstami numeriai bei paties SLA leisti leidiniai: bukletai, konstitucijos, įstatai, seimų knygos. Kartu su SLA dovana atkeliavo ir Aldono Marijošienės dovanotos Niujorko tautinių šokių grupės „Tryptinis“ renginių programos, tautinių šokių švenčių vadovai. Tai unikalūs leidiniai, kurių iki šiol nebuvo Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje. Gautos dovanos ne tik papildys saugyklų fondus, bet ir leis visiems besidomintiems išeivija geriau suvokti jos palikimą ir reikšmę.

Šis siuntinys yra 2017 m. vykusio projekto „Susivienijimo Lietuvių Amerikoje fondo, sudėtinės lietuvių išeivijos archyvų dalies, tvarkymas Niujorke“ tvarumo įrodymas. Jo metu užmegzti kontaktai ir atlikti SLA archyvo tvarkymo darbai leido papildyti Lietuvos institucijų fondus. Lietuvos kultūros tarybos finansuoto projekto organizatorius buvo Lietuvos centrinis valstybės archyvas. Lietuvos nacionalinė biblioteka atliko partnerio funkcijas.

Daugiau apie projektą: http://www.voruta.lt/susivienijimo-lietuviu-amerikoje-sla-archyve-niujorke-tvarkyti-organizacijos-dokumentai/

Daugiau apie SLA: http://www.sla307.com/