Vytauto Steponaičio liaudies skulptūrų kolekcija eksponuota Meno erdvėje

Susipažinkite su mūsų kompanionais: daugelį metų skulptūrėlės stovėjo ant lentynų Lituanistikos skyriaus kabinetuose, mes jas vadinome tiesiog dievukais. Prieš patekdama į Nacionalinę biblioteką, sakralinių liaudies skulptūrų kolekcija priklausė Vytautui Steponaičiui – tarpukario Lietuvos karininkui, žymiam Lietuvos bibliografui ir bibliofilui.

Šią savaitę skulptūrų kolekcija Nacionalinės bibliotekos Meno erdvėje. Čia pristatyta menotyrininkės Jolantos Zabulytės  knyga „Anykščių krašto kryždirbystė: mediniai paminklai“. Liaudies memorialiniai paminklai tapo J. Zabulytės menotyros studijų tuometiniame Vilniaus dailės institute diplominio darbo tema, vėliau – daktaro disertacijos „XIX a. – XX a. vid. Lietuvos mediniai kryžiai pasaulio tradicijų kontekste“ (apginta 2007 m. Vilniaus dailės akademijoje) objektu. Renginyje kalbėjo Nacionalinės bibliotekos DPTD Retų knygų ir rankraščių skyriaus vyr. metodininkė-tyrėja dr. Jurgita Kristina Pačkauskienė.

Iš kairės: dr. Jurgita Kristina Pačkauskienė, dr. Vytautas Tumėnas, dr. Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, knygos autorė dr. J. Zabulytė