Paminėtos 100-osios A. Nykos-Niliūno gimimo metinės

Šiemet minimos vieno žymiausių lietuvių išeivijos poetų Alfonso Nykos-Niliūno 100-osios gimimo metinės. Vienas pirmųjų rašytojui atminti dedikuotų renginių balandžio 30 d. susidomėjusius subūrė Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje.


D.Vaitiekūnas pristatė A. Nykos-Niliūno dienoraščių fragmentus

Renginyje daugiausia dėmesio sutelkta į frankofoniškus A. Nykos-Niliūno kūrybos kontekstus: poeto atliktus prancūzų autorių kūrybos vertimus į lietuvių kalbą, jo santykį su Oskaro Milašiaus kūryba, taip pat biografijos detales, atliepiančias romanistikos studijas Lietuvoje ir pirmąsias pažintis su prancūzų dėstytojais. Dokumentinio paveldo tyrimų departamento Lituanistikos skyriaus inicijuotame renginyje patys skyriaus darbuotojai pateikė platų, įvairius žanrus aprėpusį A. Nykos-Niliūno asmens bei kūrybos, vertimų pristatymą ir interpretavimą: nuo mokslinio pranešimo iki poezijos vertimų skaitymų ir dainų, kuriomis virto poeto eilės, atlikimo.

V. Budreckaitė skaitė informatyvų pranešimą apie poeto pažinties su prancūzų kalba ir literatūra pradžią – jo romanistikos studijų laiką Vytauto Didžiojo universitete, supažindino su prancūzų dėstytojais, kurie būsimajam klasikui dėstė šiame universitete (vieno jų, prancūzo Albert’o Prioult gausi asmeninė dokumentų kolekcija saugoma Nacionalinėje bibliotekoje).

A. Nykai-Niliūnui dėstęs Albert’as Prioult į Lietuvą atvyko iš Paryžiaus

D. Vaitiekūnas pristatė A. Nykos-Niliūno dienoraščių fragmentus, kuriuose esama gausių įžvalgų apie prancūzų literatūrą, taip pat atsiskleidžia unikali  intelektualioji  egzistencinė istorija. Prelegento pasirinktos ištraukos pagrindė literatūrologų, istorikų ne kartą plėtotą teiginį, kad kelis dešimtmečius rašytas ir didelio susidomėjimo sulaukęs dienoraštis nėra tradicinis egodokumentas, leidžiantis skaitytojui sekti autoriaus biografinių įvykių eigą. Istoriniai įvykiai, asmeninės patirtys ir biografijos detalės čia dažniausiai tėra kultūrinės, literatūrinės refleksijos, filosofinės žmogiškosios situacijos fonas.

S. Stankevičiūtė atliko dainas pagal poeto eiles „Tyli daina“, „Man buvo toks sunkus namų tuštumas“, taip pat jam dedikavo prancūzų poeto Pierre’o Jeano de Béranger dainą „Paukščiai“. Dalia Cidzikaitė skaitė poeto atliktus Victor‘o Hugo, Charles’o Baudelaire’o ir O. Milašiaus prancūziškos poezijos vertimus į lietuvių kalbą.

Minėtų autorių prancūziškus tekstus meistriškai perskaitė Prancūzų instituto Lietuvoje Kalbos ir švietimo programos vadovė S. Kavoliūnienė. Didžioji renginio dalis – turtinga lyginamosios literatūros tyrinėtojos prof. N. Kašelionienės paskaita apie A. Nykos-Niliūno santykį su prancūziška poezija, o ypač apie jo sąryšį su poeto O. Milašiaus kūryba. Profesorė, išryškindama šių poetų kūrybos sąšaukas, naujai atskleidė paties A. Nykos-Niliūno poetinio pasaulio prasmes ir jų universalumą.

Daugiau nuotraukų ›