Rugsėjo 23 d. – spalio 31 d.: paroda „Kanados lietuvių bendruomenė“ Valstybingumo erdvėje

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos skaitytojai ir svečiai kviečiami aplankyti nuo rugsėjo 23 d. Valstybingumo erdvėje eksponuojamą parodą, supažindinančią su Kanados lietuvių bendruomene (KLB) ir per 67-erius metus jos nuveiktais politiniais, kultūriniais, švietimo ir kitais darbais. Parodos rengėjai – Kanados lietuvių muziejus-archyvas ir Kanados lietuvių bendruomenė.

Pasaulio lietuvių bendruomenių kūrimąsi skatino Vokietijoje 1949 m. Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK) paskelbta Lietuvių charta. Kanados lietuvių bendruomenė buvo įsteigta 1952 m. rugpjūčio 30–31 d. Monrealyje (Kvebeko provincija). Pirmasis jos pirmininkas Jonas Matulionis, rašydamas apie KLB įkūrimo priežastį, teigė: „Visi suprato, kad siekti aukščiausio išeivių tikslo – Lietuvos nepriklausomybės atgavimo – ir, išbarstytiems tarp svetimų tautų norint išlikti lietuviais, būtina sueiti į vienetą, kuris galės atsispirti nulietuvinimo bangoms. Tuo vienijančiu vienetu tapo Kanados lietuvių bendruomenė.“

Pasak parodos rengėjų, Kanados lietuviai niekada neprarado vilties, kad Lietuva vėl bus nepriklausoma ir šiame kelyje ėjo kartu, petys į petį su Lietuvos žmonėmis. Išskirtinis Kanados lietuvių indėlis į atkurtos Lietuvos nepriklausomybės įtvirtinimą, konkrečiai remiantis jos žingsnius Europos Sąjungos link, – tai Kanados lietuvių surinktos per milijoną dolerių siekiančios aukos, už kurias nupirkta ir mūsų šaliai dovanota pirmoji atkurtos Lietuvos valstybės ambasada Briuselyje. Dėl nuolatinio KLB veikėjų rūpinimosi ir bendradarbiavimo su Kanados valdžios ir politikos atstovais Kanada viena iš pirmųjų 1991 metais pripažino Lietuvą nepriklausoma suverenia valstybe. 

Parodą sudaro informatyvūs stendai, kuriuose pristatoma lietuvių įsikūrimo ir gyvenimo Kanadoje istorija: KLB raida, politinė, kultūrinė, visuomeninė veikla ir parama Lietuvai, pirmosios Kanados lietuvių dienos, Pasaulio lietuvių bendruomenės kongresas Niujorke, Pirmasis pasaulio lietuvių jaunimo kongresas Čikagoje, darbai remiant žmogaus teises Lietuvoje, tiesioginiai kontaktai ir bendradarbiavimas su Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžiu, Kanados lietuvių bendradarbiavimas su Lietuva šiai atkūrus nepriklausomybę ir daugelis kitų svarbių istorinių įvykių, KLB veiklos gairių. Tekstus lietuvių ir anglų kalbomis lydi gausi vaizdo medžiaga: nuotraukos, periodinės spaudos, įvairių leidinių, dokumentų kopijos.

Ekspoziciją papildo specialiai šiai parodai Nacionalinės bibliotekos Valstybingumo centro darbuotojų parengtas vaizdo įrašas, kuriame kultūros, visuomenės, diplomatijos, politikos lauko atstovai dalijasi savo patirtimis ir mintimis apie lietuvybės puoselėjimą Kanadoje, Lietuvos ir Kanados santykių raidą ir kitus svarbius klausimus.

Trumpai apie renginį

Datarugsėjo 23 d. – spalio 31 d.
VietaValstybingumo erdvė, II a.
Dalyvavimasįėjimas laisvas
PartneriaiKanados lietuvių bendruomenė
Daugiau informacijossocialiniame tinkle „Facebook“