Gilyn į istoriją

Parengė Vaclava Filipovič


Rodziny szlacheckie na Litwie w XIX wieku : powiaty lidzki, oszmiański i wileński / Czesław Malewski. – Warszawa : Instytut Historii PAN, 2016. – 958 p., [1] žml. lap. : lent. + 1 opt. diskas (CD-ROM)

Santr. angl.. – Bibliogr.: p. 888-956

ISBN 978-83-63352-75-2

2016 m. Varšuvoje išleista pirmojo Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos pirmininko Česlovo Malevskio monografija „XIX a. Lietuvos bajorų giminės“ – reikšmingas  įvykis Lietuvos ir Lenkijos genealogijos tyrinėjimuose ir istoriografijoje. Tai išsamaus enciklopedinio pobūdžio genealoginis žinynas, kuriame panaudota itin gausi ir iki šiol mažai šiuo aspektu į mokslinę apyvartą įvesta didžiulės apimties istorinių šaltinių bazė. Tai – lyg savotiškas turistinis vadovas po tuometinės Vilniaus gubernijos pietinę dalį. kuriuo lengvai gali naudotis ir nemokantys lenkų kalbos. Pagrindinis dėmesys šiame darbe skirtas žemėvaldai, ekonominės bajorijos padėties kaitai ir XIX a. bajorijos žemės nuosavybės geografijai.


„Для лепшое твердости…” : пергаментныя дакументы перыяду Вялiкага Княства Лiтоўскага з фондаў Нацыянальнага гiстарычнага архiва Беларусi (1391-1566 гг.) / Дэпартамент па архiвах i справаводству Мiнiстэрства юстыцыi Рэспублiкi Беларусь Нацыянальны гiстарычны архiў Беларусi ; [укладальнiкi: Я.С. Глiнскi, А.А. Жлутка, Д.В. Лiсейчыкаў]. – Мінск : Беларусь, 2018. – 142, [1] p., [24] faks., žml. lap.

Bibliogr., p. 138-145, ir išnašose. – Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės: p. 120-137

ISBN 978-985-01-1261-3

Knygoje pateikta 29 seniausių pergamento dokumentų iš Baltarusijos nacionalinio istorinio archyvo kolekcijų, apimančių 1391–1566 m., atspindinčių įvairius Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės socialinio ir ekonominio bei socialinio ir politinio gyvenimo aspektus. Daugiausia jų sukurta LDK sostinėje – Vilniuje. Tarp dokumentų rengėjų yra Lietuvos didieji kunigaikščiai Žygimantas Senasis ir Žygimantas Augustas, didžioji kunigaikštienė Bona Sforza, kunigaikščiai Aleksandras Olelka,Teodoras Karijotaitis ir Fedoras Jaroslavičius, LDK maršalka Jonas Liutauras Chreptavičius, Pr. Skorinos globėjas Vilniaus vyskupas Jonas II Žygimantaitis ir kiti mūsų valstybei svarbūs asmenys.