Robinzono Kruzo nuotykiai EPAVELDE

Pastebėjo Deimantė Žukauskienė


Rašytoją ir publicistą Danielį Defoe visame pasaulyje išgarsino romanas „Robinzonas Kruzas“, pirmąkart išėjęs 1719 m. „Robinzonas Kruzas“ tapo vienu iš dažniausiai į užsienio kalbas verčiamų ir perleidžiamų kūrinių istorijoje. Pirmasis romaną į lietuvių kalbą vertė Simonas Daukantas, jo atliktas laisvas vertimas vadinosi „Rubinaičio Pelūzės gyvenimas“.

 Epavelde turime „Robinzono Kruzo“ variantų, kurie šiandien kelia švelnią šypseną:


Jaunasis Robinzons. – 1883. – [1], 104 p.

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C10000088753


Robinsonas Kruzius, arba, Pasekmės nepaklusnumo / [D. Defo]. – 2-a pertaisyta laida. – 1903. – 83 p.

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/LNB095D1C48


Robinsono Kruzes gyvenimas / [vertė Pranciškus Žadeikis]. – 1906. – 244 p.

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1R0000021118


Robinzono gyvenimas ir jo nelaimės / iš lenkų kalbos vertė J. Ralys ir J. Šlapelis. – 1907. – 330 p.

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1R0000034925