Parodai „Lietuvių išeivijos žiniasklaidos lūžiai po 1990-ųjų“ besirengiant: Belgijos lietuvių bendruomenės interneto svetainės istorijaŠi nuotrauka, šalia kitų, buvo publikuota pirmosios svetainės pirmajame puslapyje.

Pirmoji svetainė 2005–2008 m.

Pirmąją Belgijos lietuvių bendruomenės (BLB) svetainės versiją sukūrė Ričardas
Ulozas.
Nors svetainė buvo asmeninis Ričardo projektas, jo tikslinė
grupė buvo Belgijos lietuviai. 2005 m. rugpjūčio 9 d. R. Ulozui užregistravus
sritį (angl. domain) www.lietuva.be,
jau rugsėjo mėnesį svetainė „atvėrė duris“. Svetainė sukurta naudojant „drupal“
platformą, kiekvienas norintysis galėjo joje užsiregistruoti ir skelbti
informaciją. Veikė forumas: skelbimų, sveikatos, klausimų, kelionių ir kt.
temomis.

BLB valdyba, svetainėje užsiregistravusi kaip atskiras vartotojas, taip pat
skelbė savo naujienas. Rašydavo ir Lietuvos Respublikos ambasados ir Atstovybės
prie Europos Sąjungos darbuotojai. Vienu metu svetainė turėjo per 1 000
registruotųjų lankytojų. Maždaug po 3 metų veiklos svetainė ėmė nykti. 2007 m.
Ričardas išvyko gyventi į Liuksemburgą.

Bendruomenės svetainės pradžia 2008–2009 m.

Papasakojo Kristina Bradaitytė (BLB valdybos narė 2000–2009 m.)

BLB svetainę inicijavo 2006 m. išrinktos valdybos narės: Aurelija Norienė (pirmininkė, LR Seimo ir PLB komisijos narė), Rasa Vilčiauskaitė (vicepirmininkė, mokyklos vadovė, atsakinga už kultūrą), Regina Pauliukovaitė (iždininkė), Kristina Jakavičiūtė (sekretorė), Kristina Bradaitytė-Roekaerts (atsakinga už žiniasklaidą ir kultūrą), Jurgita Žemaitytė (parapija, atsakinga už žiniasklaidą) ir Virginija Dvaranauskaitė. Prieš sukuriant interneto svetainę veikė el. grupė belglietu-yahoogroups, kurioje buvo skelbiama informacija apie BLB valdybos renginius. Grupės nariai, savo ruožtu, galėjo pasidalyti įvairia informacija, susijusia su lietuviais Belgijoje. Taip pat leidome popierinį Belgijos lietuvių leidinuką „Kaleidoskopas“. Jį paštu gaudavo BLB nariai – žmonės, mokantys metinį nario mokestį,  leidinį taip pat buvo galima įsigyti lietuviškų renginių metu, o elektroninę jo versiją buvo galima perskaityti BLB nario R. Ulozo svetainėje www.lietuva.be ir LR ambasados svetainės skyrelyje, skirtame lietuvių bendruomenei Belgijoje.

BLB tinklalapio iniciatorės 2006 m. buvo išrinktos į BLB valdybą.Lietuvai įstojus į ES, lietuvių bendruomenė augo. Didėjo interneto svetainės poreikis, mat norėta, kad informacija būtų greitai paskleidžiama ir lengvai prieinama didelei auditorijai. 2008 m. pradžioje parašiau nedidelį projektą Tautinių mažumų ir išeivijos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, prašydama paramos BLB interneto svetainės sukūrimui. Tų pačių metų gegužės mėnesį gavome žinią, kad mūsų projektui bus skirta 500 litų (200 eurų) parama. Projektą turėjome įgyvendinti greitai. Kadangi už jį buvau atsakinga aš, padedant draugams Lietuvoje suradau programuotoją Eimantą Jaką, kuris sutiko sukurti BLB interneto svetainę belglietuviai.eu. Srities vardą .eu pasirinkome todėl, kad tuo metu dirbau .eu pagrindiniame registre Briuselyje ir buvau gerai susipažinusi su visomis praktinėmis detalėmis.  

Svetainė buvo labai paprasta, statiška. Ją būtų galima pavadinti BLB valdybos lankstinuku. Pirmame puslapyje įdėjome tekstuką apie BLB istoriją. Meniu sudarė 7 skyreliai: Apie BLB (Valdyba, BLB visuotinis susirinkimas, Bendradarbiaujame); Mokyklėlė (Suaugusiesiems, Vaikams+ Vaikų klubas); Tapkite BLB nariu; „Kaleidoskopas“; Apie mus rašo; Galerija (nuoroda į fotopic.net); Nuorodos.

Pagrindiniame (tituliniame) puslapyje buvo skiltis „Kontaktai“ ir „Belglietu e-grupė“, „Kavinė“, taip pat buvo skyreliai „Naujienos“ ir „Reklama“. Pradėjus veikti svetainei, iškart pasipylė siūlymų, kaip ją praplėsti, pagerinti, sukurti forumą diskusijoms.

2009 m. kovo mėnesį išrinkus naują BLB valdybą, svetainės koordinavimą perėme kiti nariai, jų dėka svetainė toliau buvo vystoma, didėjo, gražėjo.

 

Pirmasis BLB logotipas buvo naudojamas įvairiuose bendruomenės dokumentuose ir svetainėje.

Pokyčiai nuo 2009 m.

Papasakojo Karolina Štelmokaitė (BLB valdybos narė nuo 2009 m.)

Išrinkus naują BLB valdybą  (pirm. Arnoldas Pranckevičius), ėmėmės stiprinti komunikacijos kanalus. Būdama atsakinga už viešinimą, ėmiausi www.belglietuviai.eu sutvarkymo, nes svetainė buvo paprasta, nebuvo galimybės skelbiamos informacijos iliustruoti nuotraukomis. Svetainei atnaujinti reikėjo lėšų. Jų sukaupėme, BLB vardu organizuodami Lietuvos atlikėjų koncertus Briuselyje. Andriaus Mamontovo, Nedos Malūnavičiūtės koncertai ne tik padėjo dainininkams to meto ekonominiu sunkmečiu, bet ir leido bendruomenei sukaupti papildomų lėšų, kurias investavome į svetainės atnaujinimą.

Pasitelkę pirmąjį svetainės programuotoją E. Jaką ir su juo sudarę sutartį, iš esmės atnaujinome svetainės galimybes bei dizainą. Į svetainės darbus įtraukėme daugiau BLB narių. Norėjome užtikrinti, kad bet koks svarbesnis bendruomenės renginys būtų fotografuojamas, o nuotraukos būtų keliamos į svetainę, kaip pagrindinį bendruomenės archyvą. Šio darbo ėmėsi BLB narė Girma Anuškevičiūtė – ji ne tik fotografavo renginius, bet ir kruopščiai skelbė nuotraukas bendruomenės svetainėje. Vėliau prie Girmos prisijungė daugiau gabių bendruomenės fotografų: Aistė Grubliauskienė, kuri fotografavo BLB kelionių klubo išvykas, ir Lietuvoje garsi fotografė Greta Pikutienė, kurios nuotraukos iš BLB renginių kartu su pranešimais spaudai buvo skelbiamos Lietuvos žiniasklaidoje. Taip pat vertėtų paminėti BLB narį Nerijų Skruodį, kuris, būdamas profesionalus programuotojas, vėliau ne kartą padėjo nemokamai pagerinti BLB svetainės galimybes. Išrinkus naują valdybą 2012–2015 m. kadencijai, Karolina Štelmokaitė svetainės priežiūrą perdavė Neringai Šileikaitei, o pastaroji Ievai Sinkevičiūtei.

Pokyčiai nuo 2016 m.

Papasakojo Ieva Sinkevičiūtė (BLB valdybos narė 2015–2017 m.)

Išrinkus naują BLB valdybą, kurios nare, atsakinga už viešuosius ryšius, turėjau garbės būti 2015–2017 m., be kitų dalykų išsikėlėme tikslą atnaujinti BLB svetainę. Norėjome atsinaujinti ir patraukliau bei šiuolaikiškiau pateikti informaciją mūsų bendruomenei. Naują svetainę sukūrėme kartu su Nerijumi Skruodžiu, sutikusiu mums padėti neatlygintinai. Kiti bendruomenės valdybos nariai prisidėjo išsakydami savo pageidavimus ir viziją. Mes juos įgyvendinome.

Svetainė, sukurta naudojant „WorldPress“ platformą, ir toliau veikė kaip www.belglietuviai.eu. Jos priegloba bei srities valdymas buvo perkelti į Lietuvą – www.serveriai.lt. Nauja svetainė pradėjo veikti 2016 m. viduryje – pirmoji naujiena buvo paskelbta 2016 m. birželio 20 d.. Ši svetainės versija veikia iki šiol; senąją svetainės versiją galima rasti čia: http://old.belglietuviai.eu/.

Pasak 2017–2020 m. kadencijos BLB valdybos nario, nuo 2020 m. – BLB valdybos pirmininko Gintaro Marijausko, 2017 m. birželį išrinkus naują valdybą, svetainės turinio atnaujinimo darbus perėmė valdybos narys Laurynas Gerikas. Kiek vėliau prie jo prisijungė ir pats G. Marijauskas. Svetainėje yra pateikiamos naujienos, renginių anonsai, nuotraukos. Per naujos valdybos kadenciją jokių esminių svetainės atnaujinimo darbų nevyko. Svetainės techninę dalį ir toliau prižiūri N. Skruodys.

Dėkojame Kristinai Bradaitytei už informacijos apie BLB svetainės istoriją
surinkimą.