Aleksandras SAKAS. „Prie atviro lango“

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos literatūrinių imitacijų konkurso „Pasimatuok klasiko akinius!“ dalyvio darbas

Pagal Henriko Radausko eilėraštį „Vakaras“

Suaugusiųjų kategorija


Knygos, kuria remiantis rašyta literatūrinė imitacija, nuotrauka

*

Prie atviro lango
Sėdėti,
Į mėlyną dangų
Žiūrėti,

Ir nieko daugiau
Nenorėti,
Tik dangų už lango
Turėti.