Augenijus ZABITIS. „Tautiečio (At)gimimas“

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos literatūrinių imitacijų konkurso „Pasimatuok klasiko akinius!“ dalyvio darbas

Pagal Henriko Radausko eilėraštį „Dainos gimimas“

Suaugusiųjų kategorija


Knygos, kuria remiantis rašyta literatūrinė imitacija, nuotrauka

Aš nerašau eilių, nesodinu gėlių,
Tik Seimo patvoriuos kaip katinas guliu.

Kai mano kailis kyla į Olimpą –
Neužmirštuolėmis ir mėtomis pakvimpa!

Ir kelsiuos – eisiu žadinti tautos,
Pavirtęs žiedeliu akacijos baltos.
Ir niekas nesupras, kad žiede balto pūko
Plazdena uodeguotoji dvasia kipšiuko.

Paimsiu vamzdį – puošmeną Neries,
Ir giesmę dangišką visa tauta girdės.

Tautieti, nevėpsok ir nežiūrėk į viršų:
Radausko debesėlį jau visi pamiršo.

Aš knygų nerašau ir neskaitau eilių.
Tad būk protingas – neskaityk ir tu!