Pasirodė pirmasis 2021-ųjų BaltHerNet naujienlaiškis

Pirmajame 2021-ųjų Baltijos šalių diasporos paveldo tinklo Baltic Heritage Network („BaltHerNet“) naujienlaiškyje primenama, kad šią vasarą Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje turėjo vykti BaltHerNet konferencija. Pandemija sujaukė planus, tačiau konferencija įvyks – tik virtualiai ir kiek vėliau, rugsėjį. Sekite BaltHerNet naujienas!

Kaip ir visada, leidinyje nestinga naujienų apie lietuvių diasporos gyvenimą bei jos paveldo tyrinėjimus. Deja, viena iš naujienų liūdna: pranešama, kad netekome lingvisto, lituanisto, prūsisto, Lietuvos bičiulio Williamo R. Schmalstiego (1929 10 03–2021 01 22). Profesorius daugelį metų aktyviai bendradarbiavo lietuvių diasporos spaudoje. Jis recenzavo galybę lituanistikos ir apskritai baltistikos veikalų, kurį laiką pirmininkavo Baltų studijų plėtros asociacijai (dabar AABS –The Association for the Advancement of Baltic Studies). Tekstą (lietuvių k.) apie Schmalstiego veiklas ir nuopelnus rasite čia >>

Pristatomos dvi virtualios parodos, nukeliančios į laiką prieš 30 metų, kuris buvo nepaprastai reikšmingas viso pasaulio lietuviams: „Democracy – One Defining Moment“, parengta Kanados lietuvių muziejaus-archyvo, ir „Lietuvių išeivijos žiniasklaidos lūžiai po 1990 metų“ (angl. „Lithuanian Press in the Diaspora Post-1990“), parengta Lietuvos nacionalinės bibliotekos DPTD Lituanistikos skyriaus ir Adolfo Damušio demokratijos studijų centro darbuotojų. Beje, pastarąją parodą į anglų kalbą išvertė Kanados lietuvė Ramūnė Sakalaitė Jonaitis.

Naujienlaiškyje trumpai pristatomos dvi lietuvių diasporos tyrėjams reikmingos knygos: Dariaus Juodžio „Prasiveržti pro geležinę uždangą : Lietuvos gyventojų pabėgimai iš SSRS“ (Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2020) ir Aldonos Grupas „West Midlands Ho!“ (Hertfordshire Press, 2021). Pastarasis darbas yra apie lietuvius, po Antrojo Pasaulinio karo atsidūrusius Didžiojoje Britanijoje.

Numeryje taip pat pranešama, kad Justė Kostikovaitė, baigusi Lietuvos kultūros atašė Jungtinėje Karalystėje darbą, per ketverius metus sukauptą archyvą perdavė Lietuvos nacionalinei bibliotekai. Trumpai papasakojama apie virtualų forumą „Kalbų mokymas XXI amžiuje: dabarties patirtys ir ateities tendencijos“, kurį Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija surengė bendradarbiaudama su Lietuvos nacionaline biblioteka. Akcentuojama, kad 2021-ieji paskelbti Marijos Gimbutienės metais.

Šį ir senesnius naujienlaiškio numerius rasite čia >>

Organizacija BaltHerNet įkurta Tartu (Estija) 2008 m. pradžioje. Siekta suvienyti muziejus, archyvus, bibliotekas ir kitas institucijas, kuriose kaupiamas ir tyrinėjamas Baltijos šalių diasporos paveldas. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka aktyviai dalyvauja organizacijos gyvenime.  BaltHerNet naujienlaiškis pasirodo keturis kartus per metus. Leidžiamas anglų kalba.