Kovo 4-oji – Lietuvos globėjo šv. Kazimiero diena

Parengė Deimantė Žukauskienė


Šv. Kazimieras (1458–1484) buvo Lenkijos princas, trečiasis Lenkijos karaliaus Kazimiero IV Jogailaičio sūnus. Jo mama Elžbieta – Austrijos princesės ir Bohemijos bei Vengrijos karaliaus, Vokietijos imperatoriaus Albrechto II Habsburgo duktė. Pasakojama, kad Kazimieras gyveno labai dorai ir nuo mažens buvo pamaldus. Kazimieras būtų paveldėjęs Lenkijos sostą, tačiau jaunas susirgo džiova ir mirė. Vilniaus katedroje palaidoto Kazimiero kapas netrukus ėmė garsėti stebuklais ir tapo tikinčiųjų traukos vieta. 1604 m. Vilniuje įvyko Kazimiero kanonizacijos iškilmės. Kazimiero kultas pamažu paplito po visą pasaulį. Šv. Kazimieras tapo Lietuvos globėju, o vardas pasidarė populiarus tarp lietuvių. Kovo 4 d. liaudyje vadinama Kazimierinėmis ir šią dieną švenčiamos Kazio, Kazimiero, Kazimieros vardinės.

Virtualioje paveldo svetainėje galime rasti nemažai knygų apie Šv. Kazimierą. Kviečiame jas pasklaidyti!


Szv. Kazimierius / pagal lenkiszką S.R. – 1902

Šv. Kazimieras Lietuvos karalaitis. – 1915]. – 38 p.

Šv. Kazimieras karalaitis / parašė Antanas Alekna. – 1927

Šv. Kazimieras, 1458-1484 / Zenonas Ivinskis. – 1955

Šv. Kazimiero gyvenimo ir kulto šaltiniai / sudarė, vertė, įvadą ir paaiškinimus parašė Mintautas Čiurinskas. – 2003